Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 137–137 | Cite as

Insuline lispro

Aanbevolen overzichten
  • 9 Downloads

Aan de introductie van een korterwerkende insuline is veel aandacht besteed (bijv. GeBu 1997; 31: 123-6). Nederlandse auteurs verzorgden het overzicht in de serie Drug Therapy. Voorlopig lijkt massaal gebruik niet zinvol; inzetten bij speciale patiëntengroepen (vaak late hypo's, onregelmatige toegang tot voedsel, sommige pompgebruikers) is wel een vooruitgang. Veel moet nog uitkristalliseren. Zo hoopt men verbeteringen in HbA1-gehaltes wél te bereiken als lispro-insuline wordt gecombineerd met tweemaal daags NPH-insuline (84 referenties).

Literatuur

  1. Holleman F et al. N Engl J Med 1997; 337: 176-83.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations