Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 130–131 | Cite as

Is fluoxetine veilig tijdens zwangerschap?

Vergiftigingen
  • 8 Downloads

De selectieve serotonine-heropnameremmer fluoxetine (Prozac®) wordt veelvuldig toegepast bij de behandeling van depressies en bij boulimia nervosa (medio 1996 al bij meer dan 24 miljoen patiënten!). De veiligheid van het middel blijft wat onzeker.

Zo blijft de interpretatie van psychische bijwerkingen van een middel gegeven aan psychisch zieke patiënten discutabel. Dat de emoties daarbij hoog kunnen oplopen, blijkt bijvoorbeeld uit een vinnig dispuut (voorzover mogelijk in een Britse uitgave) tussen een Vlaamse behandelaar en de producent van Prozac® in de Lancet. Eén van de belangrijkste vragen blijft of fluoxetine nu wel of niet faciliterend werkt bij suïcidale neigingen. Voorlopig is daarover het laatste woord nog niet gezegd.

De New England Journal of Medicine kwam onlangs met een ogenschijnlijk geruststellend Canadees onderzoek naar de reproductietoxiciteit van fluoxetine in vergelijking met tricyclische antidepressiva vanuit het Motherisk-programma (vgl. MFM1997; 35: 214)....

Literatuur

  1. Chambers CD et al. N Engl J Med 1996; 335: 1010-5.CrossRefGoogle Scholar
  2. Nulman I et al. N Engl J Med 1997; 336: 258-62.CrossRefGoogle Scholar
  3. Letter. Lancet 1997; 349: 809.Google Scholar
  4. Letter. Lancet 1997; 349: 214.Google Scholar
  5. Letters. N Engl J Med 1997; 336: 872-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations