Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 2, pp 41–41 | Cite as

Moet APC weer uitsluitend op recept?

Kortweg

Tijdens hun jaarlijkse conferentie eind 1996 eisten Duitse nefrologen dat fabrikanten de combinatiepijnstillers, APCpijnstillers van de markt zouden halen. Zij leverden kritiek op eerdere verklaringen dat deze stoffen onschadelijk en nuttig zijn, omdat daarvoor geen enkele wetenschappelijke grond bestaat. De meeste preparaten bevatten acetylsalicylzuur, paracetamol en cafeïne. In Duitsland ondergaat 10% van de 42.000 dialysepatiënten deze procedure op grond van nefropathie ten gevolge van chronisch analgeticum, APCanalgetica-gebruik. Dit ondanks het feit dat fenacetine al jaren geleden verbannen is. De eis van de Duitse nefrologen wordt gesteund door de Amerikaanse nationale nierstichting die zich in januari 1996 op dezelfde manier uitsprak. De combinatiepijnstillers zouden niet meer over de toonbank verkocht mogen worden en voorzien moeten zijn van een speciale waarschuwing voor bijwerkingen op de nier bij regelmatig gebruik.

Literatuur

  1. Tuffs A. Lancet 1996; 348: 952.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations