Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 2, pp 30–31 | Cite as

Controverse en tolerantie bij toepassing van β2-agonisten per inhalatie

Farmacotherapie
  • 6 Downloads

De introductie van de β2-selectieve sympathicomimetica in de jaren 60 betekende voor de behandeling van astma een aanmerkelijke verbetering. Zowel ten aanzien van effectiviteit als van toxiciteit bleken deze stoffen superieur te zijn boven de in voorgaande jaren toegepaste non-selectieve stoffen als efedrine en adrenaline, die aangrijpen op zowel op a- als β-adrenerge receptoren.

In de afgelopen decennia zijn echter case-controlonderzoeken gepubliceerd, die een verband suggereren tussen het regelmatig gebruik van kortwerkende β2-sympathicomimetica en een verhoogde mortaliteit. Dit heeft geleid tot een controverse over regelmatige toepassing bij astmapatiënten. Om hierin meer duidelijkheid te verkrijgen, is een aantal onderzoeken uitgevoerd waarbij een vergelijking is gemaakt tussen regelmatig gebruik volgens een vast therapieschema en gebruik op een zonodig-basis.

In onderzoeken die zijn gepubliceerd in 1990 en 1991, bleek toepassing volgens een vast therapieschema meer exacerbaties...

Literatuur

  1. Chapman KR et al. Lancet 1994; 343: 1379-82.CrossRefGoogle Scholar
  2. Cockcroft DW et al. Thorax 1996; 51: 1051-6.CrossRefGoogle Scholar
  3. Drazen JM et al. N Engl J Med 1996; 335: 841-7.CrossRefGoogle Scholar
  4. Schayk CP van et al. BMJ 1991; 303: 1426-31.CrossRefGoogle Scholar
  5. Sears MR et al. Lancet 1990; 336: 1391-6.CrossRefGoogle Scholar
  6. Editorial. N Engl J Med 1996; 12: 886-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations