Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 2, pp 24–24 | Cite as

De pil: altijd drie weken slikken gevolgd door één stopweek?

Farmacotherapie
  • 5 Downloads

Bij pilgebruik is het de gewoonte geworden om elke 28 dagen een onttrekkingsbloeding op te wekken door zeven dagen de medicatie te onderbreken. Medisch noodzakelijk is deze gewoonte natuurlijk niet. In de praktijk is het al langer gebruikelijk aan vrouwen die bij pilgebruik forse menstruatiegebonden problemen hebben, het advies te geven om de pil dan maar een maandje door te slikken. Door zo geen drie, maar zes, negen of zelfs twaalf weken achter elkaar de pil te slikken vermindert men uiteraard het aantal menstruaties en de daarbij optredende symptomen zoals migraine, menorragie, buikpijn en premenstruele verschijnselen. Dit veel gebruikte advies is getest: een groep van 50 Texaanse vrouwen mocht zelf uitkiezen of zij drie, zes, negen of twaalf weken de pil gingen slikken voordat een stopweek (en menstruatie) volgde.

Alle vrouwen hadden klachten rondom de menstruatie (in de stopweek) en waren dus goed gemotiveerd voor deze verandering in het pilregime. Allen gebruikten een monofasische sub-50 pil. Bij 25% van de patinten ging het niet goed. Ze kregen doorbraakbloedingen of hoofdpijnklachten bij het langer dan drie weken aaneen slikken van de pil. Driekwart was echter wel tevreden. De optimale duur van het slikken varieerde van zes tot twaalf weken en de patiënten bleken hier ook na de onderzoeksperiode mee door te gaan. Al met al een aardige, hoewel niet gecontroleerde onderbouwing van een praktisch gegeven en dankbaar aanvaard advies.

Of ook langer dan twaalf weken achtereen (of zelfs geheel zonder stopweek) slikken succesvol is, werd niet onderzocht. Men moet wel bedenken dat het voornoemde alleen goed mogelijk is met de monofasische pillen, en dat de meerfasenpillen (step-up, sequentie, driefasen) zich hier niet goed voor lenen.

Literatuur

  1. Sulak PJ et al. Obstet Gynecol 1997; 89: 179-83.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations