Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 233–233

Huidnecrose bij antistolling

Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03057029

Cite this article as:
MFAM (1997) 35: 233. doi:10.1007/BF03057029
  • 10 Downloads

Samenvatting

Paradoxale trombose in huidvaatjes is een zeldzame complicatie bij therapie met anticoagulantia. Onze huidige beperkte kennis ervan is gemeld in een artikel in Schweiz Med Wochenschrift.

huidnecrose, antistolling antistolling, huidnecrose 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations