Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 7, pp 137–138

Aggregatieremming of anticoagulantia na het plaatsen van een intracoronaire stent?

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03056963

Cite this article as:
MFAM (1997) 35: 137. doi:10.1007/BF03056963
  • 12 Downloads

Samenvatting

Een percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) is een techniek, waarmee een stenose in een coronairarterie kan worden opgeheven door middel van het opblazen van een ballonnetje, dat onder Röntgendoorlichting met een catheter op de plaats van de stenose wordt geschoven. Om het risico van een re-stenose te verminderen, wordt vaak een stent (kippengaasvormig hoesje van kunststof) achtergelaten op de locatie van de stenose aan de binnenkant van de coronairarterie. Deze methode is een geaccepteerde behandeling voor een vernauwde of verstopte coronairarterie. Om het risico van re-stenose verder te reduceren wordt in de eerste weken na een stentplaatsing een behandeling met anticoagulantia gegeven.

aggregatieremmers, stent risicoanalyse, aggregatieremming anticoagulantia, stent risicoanalyse, anticoagulantia risicoanalyse, stent 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations