Advertisement

De voorwaardelijke machtiging en de observatiemachtiging in de Wet Bopz: een bijzonder staaltje wetgeving

  • R. B. M. Keurentjes
Gezichtspunt
  • 69 Downloads

Samenvatting

Gedurende de voorbereiding van dit artikel en eigenlijk gedurende de hele voorbereiding van het wetsvoorstel voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging bleef het spannend. Komt de observatiemachtiging er nu wel of toch niet, of misschien zelfs slechts nóg niet? Verder is er tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en de Eerste Kamer het een en ander in de ontwerpregeling aangepast. Dat rechtvaardigt een korte beschrijving van de wetswijziging in het bijzonder in vergelijking tot het oorspronkelijke voorstel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • R. B. M. Keurentjes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations