Advertisement

Van gedogen naar mogen: de regelgeving voorprivé–klinieken en zelfstandige behandelcentra

  • E. G. M. Knoors
  • E. L. Vrijland
  • L. A. M. Zenderen
Artikelen

1. Inleiding

Privé–klinieken zijn voer voor juristen en systeem–theoretici. Het verschijnsel heeft veel jurisprudentie en (nood)wetgeving gegenereerd. Ook is de positie van privéklinieken interessant in relatie tot het systeem van aanbodregulering en als veronderstelde bedreiging van dat systeem. De dogmatische betekenis mag groot zijn, feitelijk is sprake van een randverschijnsel. Wij hebben in Nederland ruim 6000 specialistenplaatsen in het reguliere circuit (in algemene, academische en categorale ziekenhuizen) en slechts circa 110 in ‘privé–klinieken’ (1,8%), die vooral gericht zijn op enkele specialismen zoals orthopedie, dermatologie, plastische chirurgie, oogheelkunde en cardiologie 1. Minder dan de helft van de privé–klinieken kwam in aanmerking voor een vergunning om te draaien als zelfstandig behandelcentrum. Vanaf 1991 gedoogde de overheidprivé–klinieken en ontstond een juridische ‘schemertoestand’ 2. Toen de overheid een privé–kliniek wilde verbieden om redenen van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • E. G. M. Knoors
    • 1
  • E. L. Vrijland
  • L. A. M. Zenderen
  1. 1.

Personalised recommendations