Advertisement

Vereniging voor Gezondheidsrecht 12 April 1991

Het Gezondheidsrecht anno 1991
  • H. J. J. Leenen
Artikelen
  • 3 Downloads

Samenvatting

Bij mijn afscheid als voorzitter van de vereniging wil ik stilstaan bij de positie van het gezondheidsrecht en de vraagstukken die het op dit moment onder ogen heeft te zien. Die vraagstukken zijn overigens niet allemaal nieuw; een aantal ervan kwam al eerder aan de orde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations