Advertisement

Serologisch onderzoek en (vroeg–)interventie bij HIV–infectie

  • L. F. Markenstein
Artikelen
  • 18 Downloads

Samenvatting

Het feit dat HIV–infectie/Aids een ongeneeslijke aandoening is, is sinds het begin van de epidemie van invloed geweest op de formulering van zowel het Aids–beleid in meer algemene zin als op het beleid inzake testen op HIV–antistoffen. Ontwikkelingen op het terrein van interventie bij of behandeling van HIV–infectie/Aids kunnen potentieel aanleiding zijn tot heroverweging van dat beleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • L. F. Markenstein
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations