Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 28, Issue 3, pp 97–103 | Cite as

Over Den Involed Van Enting En Bastaardeering Op De Vatbaarheid Voor Parasitaire Aantasting

  • H. A. A. van der Lek
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referentie

  1. 2).
    H. A. A. van der Lek, Over de z.g. „Verwelkingsziekten”, in het bijzonder die, welke doorVerticillium alboatrum veroorzaakt worden. Tijdschrift over plantenziekten. Jaargang 24 (1918) p. 213.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1922

Authors and Affiliations

  • H. A. A. van der Lek

There are no affiliations available

Personalised recommendations