Advertisement

European Potato Journal

, Volume 5, Issue 1, pp 68–92 | Cite as

Maschinelles Krautrupfen bei Pflanzkartoffeln

 • E. G. Kloosterman
Articles

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Anonymus (1949): Looftrekkers.Serie Landbouw. No. 4, ’s-Gravenhage, 1949.Google Scholar
 2. Kloosterman, E. G. (1960): De pootaardappelteelt in de Veenkoloniën (Seed potatoes in the peat colonies). Thesis, Wageningen 1960.Google Scholar
 3. Kloosterman, E. G. (1961a): Teeltmaatregelen en machinaal looftrekken bij pootaardappelen. (Culture measures and mechanical haulm-pulling with seed-potatoes). Rapport Werkgroep voor looftrekken, loofklappen en doodspuiten van aardappelen. Centraal orgaan ter bevordering van veredeling en voorziening met voortkwekingsmateriaal van landb.gewassen, Wageningen. (Report study group for haulm-pulling, haulm-pulverisation and spraying with potatoes. Central Ass. for improvement and supply of propagating material of field crops, Wageningen).Google Scholar
 4. Kloosterman, E. G. (1961b): Neue Erfahrungen mit Krautrupfmaschinen in den Niederlanden.Proceedings 1st Triennial Conference of the E.A.P.R. Braunschweig-Völkenrode 1960, p. 317–318 (Abstract).Google Scholar
 5. Pätzold, Chr. (1961): Fragen in Verbindung mit der Frührodung von Pflanzkartoffeln.Proceedings 1st Triennial Conference of the E.A.P.R. Braunschweig-Völkenrode 1960. p. 224 (Abstract).Google Scholar
 6. Siepman, A. H. J. (1960) De betekenis van het machinaal looftrekken.Meded. van de N.A.K. 17, 43–46.Google Scholar
 7. — (1961): De invloed van machinaal looftrekken op dePhytophthora-aantasting van de knollen.Landbouwmechanisatie,12, 377–380.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1962

Authors and Affiliations

 • E. G. Kloosterman
  • 1
 1. 1.Anerkennungsdienst für die Fehnkolonien des N.A.K.WildervankDie Niederlande

Personalised recommendations