Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1403–1412 | Cite as

Vijfentwintig jaar Ziekenhuisfarmacie

 • F. C. Bedaux
Overzichtsartikelen

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Consumentengids (1976)24, 486.Google Scholar
 2. Dost, F. H. (1953)Der Blutspiegel, Georg Thieme Verlag, Leipzig.Google Scholar
 3. Festen, H. (1977).Waarheen met onze gezondheidszorg, Amboboeken, Baarn.Google Scholar
 4. De Jong, J. C. (1954)Pharm. Weekblad 89, 828.Google Scholar
 5. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (1976) Ontwikkelingen in de ziekenhuisfarmacie.Pharm. Weekblad III, 231.Google Scholar
 6. Mahler, H. (1975)Lancet II, 829.Google Scholar
 7. Schulte, M. J. (1954)Pharm. Weekblad 89, 8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • F. C. Bedaux
  • 1
 1. 1.Apotheek R.K. ZiekenhuisEindhiven

Personalised recommendations