Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1355–1367 | Cite as

Antipyretische analgetica voor jonge hinderen

 • H. L. M. Cox
 • E. W. Wuis
Overzichtsartikelen

Samenvatting

In Nederland is een groot aantal (combinatie)preparaten met antipyretische en analgetische werking voor toepassing bij jonge kinderen in gebruik. De voor- en nadelen van de in deze preparaten meest voorkomende geneesmiddelen worden besproken. Dit leidt tot de conclusie dat voor kinderen vanaf 3 maanden acetylsalicylzuur en paracetamol als antipyretische analgetica in aanmerking komen. Combinatie met coffeÏne en/of fenobarbital wordt niet zinvol geacht; combinatie met codeÏnefosfaat of een benzodiazepine zoals diazepam, of met promethazinehydrochloride komt slechts in bepaalde gevallen in aanmerking.

Besproken worden de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het formuleren van optimale toedieningsvormen voor orale en rectale toediening van acetylsalicylzuur en paracetamol, alsmede de dosering van deze preparaten bij jonge kinderen. Op grond van de beschikbare gegevens worden als eerste keuze Carbasalaatcalcium-poeders FNA3 en Paracetamol-zetpillenFNA geadviseerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Agurell, S., A. Berlin, H. Ferngren enB. Hellström (1975)Epilepsia 16, 277–283 [ref. inPharm. Weekblad (1967)111, 891].CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Alder Hey (1977)Book of children's doses, Liverpool, 228–229.Google Scholar
 3. Anderson, K. W. (1963) In:Salicylate: an International Symposium (edited byA. St. J. Dixon, B. K. Martin, M. J. H. Smith enP. H. N. Wood); 217, Londen (ontleend aan GYöRY en STIEL 1968).Google Scholar
 4. Avery, G. S. (1976)Drug Treatment, Adiss Press, Sidney, 81.Google Scholar
 5. Balmus, K. J., D. K. F. Meyer enL. Meyler (1974)Ned. Tijdschr. Geneesk. 118, 377–384.Google Scholar
 6. Barletta, M. A. (1977)Drug Intell. Clin. Pharm. 11, 59.Google Scholar
 7. Bell, S. A., M. Berdigk enW. M. Holliday (1966)J. New Drugs 6, 284–293.PubMedGoogle Scholar
 8. Borg, K. O., G. Ekenved, R. Elofsson enJ. Sjögren (1975)Acta Pharm. Suec. 12, 491–498.PubMedGoogle Scholar
 9. Booy, R. H. (1972)Ned. Tijdschr. Tandheelk. 79, 69–75.Google Scholar
 10. Bowen, B. K., W. J. Krause enK. J. Ivey (1977)Brit. Med. J. II, 1052–1055.CrossRefGoogle Scholar
 11. Cacchillo, A. F., enW. H. Hassler (1954)J. Am. Pharm. Assoc. Sci. Ed. 43, 683–685.CrossRefGoogle Scholar
 12. Cid, E. (1974)Ann. Pharm. FranÇ. 32, 273–281.PubMedGoogle Scholar
 13. Connell, J. R. (1969)Rocky Mt. Med. J. oct., 57–61.Google Scholar
 14. Craig, J. O., I. C. Ferguson enJ. Syme (1966)Brit. Med. J. I, 757–761.CrossRefGoogle Scholar
 15. Davison, C., D. H. Hertig enR. Devine (1966)Clin. Pharmacol. Therap. 7, 239 (ontleend aan GYöRY en STIEL 1968).CrossRefGoogle Scholar
 16. Drug Therap. Bull. (1978)16, 97–99.Google Scholar
 17. Duggin, G. G. (1977)Australian J. Pharm. Sci. 6, 44 (ontleend aan: PRESCOTT 1979).Google Scholar
 18. Editorial (1975)Lancet II, 1189–1191.Google Scholar
 19. Feikema, W. J., F. J. M. Gabreëls enJ. Willemse (1973)Ned. Tijdschr. Geneesk. 117, 686–690.Google Scholar
 20. Feldman, S. (1975)Am. J. Hosp. Pharm. 32, 1173–1175.PubMedGoogle Scholar
 21. Gibaldi, M., enB. Grundhofer (1975)J. Pharm. Sci. 64, 1064–1066.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. `Ginneken, C. A. M. Van (1978) persoonlijke mededeling.Google Scholar
 23. Goodman, L. S., enA. Gilman (1975)The Pharmacological Basis of Therapeutics, 5th Ed. MacMillan Publishing Co. Inc., New York, 325–350.Google Scholar
 24. Graatsma, B. H. (1979) Mondelinge mededeling.Google Scholar
 25. Györy, A. Z., enJ. N. Stiel (1968)Lancet II, 300–302.CrossRefGoogle Scholar
 26. Heimann, G., F. Neuwald enE. Gladtke (1978)Arzneim. Forsch. 28 (1), 1023.Google Scholar
 27. Heyst, A. N. P. Van, enS. A. Pikaar (1978)Vademecum Vergiftigingen, Elsevier, Amsterdam, 126, 146.Google Scholar
 28. Höbel, M., enM. Talebian (1960)Arzneimittel Forsch, 10, 653–656.Google Scholar
 29. Hunt, C. A., enP. R. Dunford (1977)J. Am. Pharm. Assoc. NS 17, 517.Google Scholar
 30. Ivey, K. J., G. R. Silvoso enW. J. Krause (1978)Brit. Med. J. I, 1586–1588.CrossRefGoogle Scholar
 31. Jun, H. W., C. W. Whitworth enL. A. Luzzi (1972)J. Pharm. Sci. 61, 1160–1162.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Karolyi, I., G. Kedvessy, G. Regdon enE. Regdon (1976)Pharmazie 31, 179–180.PubMedGoogle Scholar
 33. Keinänen, S., M. Hietula, S. Similä enK. Kouvalainen (1977)Eur. J. Clin. Pharmacol. 12, 77–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Lammers, W., F. A. Nelemans enP. Siderius (1975)Algemene Farmacotherapie, 3e druk, Stafleu, Leiden, 544–547.Google Scholar
 35. Leonards, J. R., enG. Levy (1967)Clin. Pharm. Therap. 8, 400–408;Ibidem (1969)10, 571–575.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. Leonards, J. R., enG. Levy (1970)J. Pharm. Sci. 59, 1511.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. Levy, G. (1965)Anesthesia Analgesia Current Res. 44, 837–841.Google Scholar
 38. Levy, G., enB. A. Hayes (1960)New Engl. J. Med. 262, 1053.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 39. Levy, G., N. N. Khanna, D. M. Soda, O. Tsuzuki enL. Stern (1975)Pediatrics 55, 818–825.PubMedGoogle Scholar
 40. Levy, G., enT. Tsuchiya (1972)New Engl. J. Med. 287, 430–432.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 41. Maron, J. J., enA. C. Ickes (1976)Curr. Therap. Res. 20, 45–53.Google Scholar
 42. Materia Medica Selecta (1978) 2e Ed., Elsevier, Amsterdam.Google Scholar
 43. Meredith, T. J., B. Newman enR. Goulding (1978)Brit. Med. J. II, 478–479.CrossRefGoogle Scholar
 44. Merkus, F. W. H. M. (1978)Het voorschnjven van geneesmiddelen, Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht.Google Scholar
 45. Mielke, C. H., D. Heiden, A. F. Britten, J. Ramos enP. Flavell (1976)J. Am. Med. Assoc. 235, 613–616.CrossRefGoogle Scholar
 46. Miller, R. P., J. R. Roberts enL. J. Fischer (1976)Clin. Pharmacol. Ther. 19, 284–294 [ref. inMed. Farm. Med. (1976)14, 3728–3729].CrossRefPubMedGoogle Scholar
 47. Mitchell, J. R., S. S. Thorgeirsson, W. Z. Potter, D. J. Jollow enH. Keiser (1977)Clin. Pharmacol. Ther. 16, 676–684.CrossRefGoogle Scholar
 48. Moertel, C. G., D. L. Ahmann, W. F. Taylor enN. Schwartau (1972)New Engl. J. Med. 286, 813–815.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 49. Moës, A. (1974)J. Pharm. Bel. 29, 319–332;Ibidem (1976)31, 355–365.Google Scholar
 50. Moës, A. (1975)Labo-Pharma-Problèmes et Techniques no. 249, dec., 1191–1195.Google Scholar
 51. Moës, A., enF. Jaminet (1976)Pharm. Acta Helv. 51, 119–125.PubMedGoogle Scholar
 52. Moolenaar, F. (1979)Thesis, Biopharmaceutics of rectal administration of drugs in man, Krips Repro, Meppel.Google Scholar
 53. Moolenaar, F. (in druk).Google Scholar
 54. Moolenaar, F., L. Olthof enT. Huizinga (1979)Pharm. Weekblad, Sci. Ed. 1, 25–30.Google Scholar
 55. Morselli, P. L. (1976)Clin. Pharmacokin. 1, 81–98.CrossRefGoogle Scholar
 56. Neuwald, F., enF. Kunze (1964)Arzneimittel Forsch. 14, 1162.Google Scholar
 57. Nogen, A. G., enJ. E. Bremner (1978)J. Pediat. 92, 832–833.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 58. Nowak, M. M., B. Brundhofer enM. Gibaldi (1974)Pediatrics 54, 23–26.PubMedGoogle Scholar
 59. Pagay, S. N., R. I. Poust enJ. L. Colaizzi (1974)J. Pharm. Sci. 63, 44.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 60. Parkhouse, J. (1975)Drugs 10, 366–393.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 61. Parkhouse, J., enP. Hallinon (1967)Brit. J. Anaesthesia 39, 146–154.CrossRefGoogle Scholar
 62. Parrott, E. L. (1971)J. Pharm. Sci. 60, 867–872;Ibidem (1975)64, 878–880.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 63. Prescott, L. F., P. Roscoe, N. Wright enS. S. Brown (1971)Lancet I, 519–522.CrossRefGoogle Scholar
 64. Prescott, L. F. (1979) in:Side Effects of Drugs Annual 3, onder redactie vanM. N. G. Dukes, Excerpta Medica, Amsterdam en Oxford, 78–89.Google Scholar
 65. Problems of childhood (1976) British Medical Association, Londen, 62,Google Scholar
 66. Rachelefsky, G. S., A. Coulson, S. C. Siegel enE. R. Stiehm (1975)Pediatrics 56, 443.PubMedGoogle Scholar
 67. Robertson, W. O. (1978)Am. J. Diseases Children 132, 459 (ontleend aan: PRESCOTT 1979).Google Scholar
 68. Roller, L. (1977)Australian J. Hosp. Pharm. 7, 97–101.Google Scholar
 69. Rane, A., enJ. T. Wilson (1976)Clin. Pharmacokin. 1, 2–24.CrossRefGoogle Scholar
 70. Regdon, E., G. Regdon enI. Karolyi (1976)Pharmazie 31, 114–116.PubMedGoogle Scholar
 71. Samelius, V., enA. Aström (1958)Acta Pharmacol. Toxicol. 14, 240.CrossRefGoogle Scholar
 72. Samter, M., enR. F. Beers (1968)Ann. Internal Med: 68, 975.CrossRefGoogle Scholar
 73. Savet, J. F., I. Genoud, J. Pernod enM. Hermier (1969)Cah. Med. Lyon 45, 2705–2708.Google Scholar
 74. Schumacher, P. (1960)Arch. Kinderheilk. 163, 237–252.Google Scholar
 75. Seed, J. C. (1965)Clin. Pharmacol Therap. 6, 354–358.CrossRefGoogle Scholar
 76. Senior, N. (1974) in:Advances in Pharmaceutical Sciences. Vol. 4, onder redaetie vanH. S, Bean, A. H. Beckett enJ. Carless, Acad. Press, Londen, New York, San Francisco, 421.Google Scholar
 77. Shangraw, R. F., enW. Douglas Walking (1971)J. Pharm. Sci. 60, 600–602.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 78. Shirkey, H. C. (1972)Pediatrie Therapy, 4th Ed., The C. V. Mosby Co., St. Louis, 31, 1107.Google Scholar
 79. Siu, H., enCh. Becker (1976)Hosp. Pharm. 11, 271–274.Google Scholar
 80. Steele, R. W., F. S. H. Young, J. W. Bass enH. C. Shirkey (1972)Am. J. Diseases Children 123, 204–206.CrossRefGoogle Scholar
 81. Stewart, J. H., enE. D. M. Gallery (1976)Austral. N.Z.J. Med. 6, 498–508 [ref. inMed. Farm. Med. (1977)15, 3992–3995].CrossRefGoogle Scholar
 82. Tarlin, L., Ph. Landrigan, R. Babineau enJ. L. Alpert (1972)Am. J. Diseases Children 124, 880–882.CrossRefGoogle Scholar
 83. Teunissen, P. C. (1977) persoonlijke mededeling.Google Scholar
 84. Tomovíc, D., enR. Hagmann (1977)Schweiz. Rundschau Med. (Praxis)68, 276–280.Google Scholar
 85. Tsuchiya, T., enG. Levy (1972)J. Pharm. Sci. 61, 8oo-8o1.Google Scholar
 86. Vandam, L. D. (1972)New Eng. J. Med. 286, 20–23.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 87. Vest, M. (1962)Deut. Med. Woch. schr. 87, 2141–2147.CrossRefGoogle Scholar
 88. Vraag 62 (1977)Ned,. Tijdschr. Geneesk. 121, 1969–1970.Google Scholar
 89. Wilson, J. T. (1976)Southern Med. J. 69, 779–786.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 90. Wilson, J. T., V. Kasantikul, R. Harbison enD. Martin (1978)Am. J. Diseases Children 132, 466–473.Google Scholar
 91. Windorfer Jr, A., W. Kuenzer enR. Urbanek (1974)Eur. J. Clin. Pharmacol. 7, 227–231.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 92. Wood, B. S. B. (1972) in:The therapeutic choice in paediatrics, onder redaetie vanBurland, W. L., enB. M. Laurence, Churchill Livingstone, Edinburgh en Londen, 103–109.Google Scholar
 93. Wright, N., enL. F. Prescott (1973)Scot. Med. J. 18, 56–58.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • H. L. M. Cox
  • 1
 • E. W. Wuis
  • 2
 1. 1.Laboratorium Nederlandse ApothekersNiederlande
 2. 2.Documentatie-en Informatiedienst KNMPNiederlande

Personalised recommendations