Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1338–1341 | Cite as

Bijwerkingen en interacties van cimetidine

 • J. J. M. Holthuis
 • D. P. Krom
 • J. K. Boedinga
Article

Conclusies

De meest voorkornende bijwerking is verwardheid. Over het algemeen bleken de bijwerkingen zeer snel te verdwijnen na staken van de medicatie.

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie is het wenselijk de dosis te reduceren. Bij patiënten die anticoagulantia gebruiken, dient bij een gelijktijdig gebruik van cimetidine rekening te worden gehouden met een verlengde protrombinetijd. Verder is het denkbaar dat bij de mannelijke gebruiker van cimetidine tijdelijk een verminderde fertiliteit optreedt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Brogden, R. N., R. C. Heel, T. M. Speight enG. S. Avery (1978)Drugs 15, 93–131.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Majunidar, S. K., A. D. Thomson enG. K. Shaw (1978)Brit. Med. J. I, 409.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 99.Google Scholar
 4. 4.
  Letter to editor (1979)New Engl. J. Med. 300, 94.Google Scholar
 5. 5.
  Van Thiel, D. H., J. S. Gavaler, W. J. Smith enG. Paul (1979)New Engl. J. Med. 300, 1012.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Letter to editor (1979)Brit. Med. J. I, 1147.Google Scholar
 7. 7.
  Peden, N. R., J. M. Cargill, M. C. K. Browning, J. H. B. Saunders enK. G. Wormsley (1979)Brit. Med. J. I, 659.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Funder, W. F., enJ. E. Mercer (1979)J. Clin. Endocrinol. Metab. 48, 189.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Letter to editor (1976)New Engl. J. Med. 295, 841.Google Scholar
 10. 10.
  Letter to editor (1978)Ann. Intern. Med. 88, 579.Google Scholar
 11. 11.
  Letter to editor (1977)Lancet II, 294.Google Scholar
 12. 12.
  Letter to editor (1979)Ann. Intern. Med. 90, 274.Google Scholar
 13. 13.
  Letter to editor (1977)Lancet II, 719.Google Scholar
 14. 14.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 382–383.Google Scholar
 15. 15.
  Letter to editor (1979)New Engl. J. Med. 300, 864.Google Scholar
 16. 16.
  Letter to editor (1977)Lancet II, 928.Google Scholar
 17. 17.
  Letter to editor (1978)New Engl. J. Med. 298, 284.Google Scholar
 18. 18.
  Letter to editor (1978)J. Am. Med. Assoc. 239, 2550–2551.Google Scholar
 19. 19.
  Letter to editor (1977)Lancet II, 512.Google Scholar
 20. 20.
  Letter to editor (1977)Lancet I, 858.Google Scholar
 21. 21.
  Letter to editor (1978)Lancet II, 45.Google Scholar
 22. 22.
  Letter to editor (1978)Brit. Med. J. I, 20.Google Scholar
 23. 23.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 330.Google Scholar
 24. 24.
  Flind, A. C. (1978)Brit. Med. J. II, 1367.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Letter to editor (1977)Lancet II, 1226–1227.Google Scholar
 26. 26.
  Letter to editor (1978)New Engl. J. Med. 299, 262.Google Scholar
 27. 27.
  Burland, W. L., D. W. Darkin enM. W. Mills (1976)Lancet II, 965.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Mcgregor, C. G. A., L. J. Ogg, L. S. Smith, A. J. Cochran, G. R. Gray, G. Gillespie enJ. Forrester (1977)Lancet I, 122–123.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Elder, J. B., P. C. Ganguli enI. E. Gillespie (1979)Lancet I, 1006.Google Scholar
 30. 30.
  Bodemar, G., J. G. Mills, B. Norlander, P. Osborn, W. L. Burland enA. Walan (1978)Gut 19, A990.Google Scholar
 31. 31.
  Letter to editor (1978)Brit. Med. J. I, 853.Google Scholar
 32. 32.
  Letter to editor (1979)Lancet I, 607.Google Scholar
 33. 33.
  Letter to editor (1979)Brit. Med. J. I, 453–454.Google Scholar
 34. 34.
  Letter to editor (1977)Brit. Med. J. II, 1149.Google Scholar
 35. 35.
  Letter to editor (1977)Brit. Med. J. II, 1538.Google Scholar
 36. 36.
  Letter to editor (1977)Brit. Med. J. II, 865.Google Scholar
 37. 37.
  Letter to editor (1979)Lancet I, 50.Google Scholar
 38. 38.
  Letter to editor (1979)Lancet II, 42.Google Scholar
 39. 39.
  Lyons, F. (1979)Lancet I, 1376.CrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Letter to editor (1977)Lancet I, 247.Google Scholar
 41. 41.
  Letter to editor (1979)Brit. Med. J. I, 889.Google Scholar
 42. 42.
  Letter to editor (1978)Lancet II, 1314–1315.Google Scholar
 43. 43.
  Züchner, H. (1977)Deut. Med. Wochschr. 102, 1788–1789.Google Scholar
 44. 44.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 987.Google Scholar
 45. 45.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 666.Google Scholar
 46. 46.
  Letter to editor (1978)Brit. Med. J. I, 753–754.Google Scholar
 47. 47.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 444.Google Scholar
 48. 48.
  Schentag, J., G. Calleri, J. Q. Rosi, F. B. Cerra, E. Deglopper enH. Bernhard (1979)Lancet I, 177–181.CrossRefGoogle Scholar
 49. 49.
  Letter to editor (1978)Lancet I, 828.Google Scholar
 50. 50.
  Spence, R. W., L. R. Celestin (1979)Gut 20, 154-I57.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • J. J. M. Holthuis
  • 1
 • D. P. Krom
  • 1
 • J. K. Boedinga
  • 2
 1. 1.Student farmacieRijksuniversiteit LeidenNetherlands
 2. 2.Afd. Farmacologie en Farmacotherapie, subfaculteit FarmacieRijksuniversiteit LeidenNiederlande

Personalised recommendations