Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1307–1322 | Cite as

Spoorelementen met betrekking tot parenterale voeding

 • A. P. Labruyère
Voordrachten

Samenvatting

Deficiëntieverschijnselen tijdens parenterale voeding zijn beschreven voor zink, koper en chroom. Naast verlaagde plasmaspiegels zijn de eerste tekenen bij zinkgebrek diarree en specifieke huidafwijkingen, bij kopertekort neutropenie, leukopenie en anemie, en bij chroomdeficiëntie glucose-intolerantie. Ter preventie zou men tijdens de parenterale voeding spoorelementen extra moeten toedienen. Aangezien de voedingsoplossingen reeds met spoorelementen zijn gecontamineerd, begint de suppletie eigenlijk al bij aanvang van de intraveneuze voeding, echter in gewoonlijk onbekende hoeveelheden. Geadviseerd wordt om zink direct bij aanvang van de parenterale voeding te suppleren; koper na 2 maanden — of eerder — wanneer de koperspiegel in het plasma daalt; mangaan na ca. 2 maanden, en chroom na ca. 3 maanden. Aanbevolen hoeveelheden voor intraveneuze suppletie bij volwassenen en kinderen worden gegeven. Ook suppletie van ijzer, kobalt (als vitamine B12) en jood is aangewezen.

De contaminatie van injectievloeistoffen wordt geÏllustreerd aan de hand van een onderzoek naar het voorkomen van zink, koper, mangaan, ijzer, seleen en arseen in enige oplossingen. De toxiciteit van een aantal elementen wordt besproken.

Tot besluit wordt het ziekteverloop van een parenteraal gevoede patiënte beschreven, bij wie geen suppletie van spoorelementen plaatsvond.

Trace elements in parenteral nutrition

Abstract

Deficiency symptoms in parenteral nutrition have been described for zinc, copper and chromium. In addition to reduced plasma levels the first signs in zinc deficiency are diarrhoea and specific skin lesions; in copper deficiency neutropenia, leucopenia and anemia, and in chromium deficiency glucose intolerance. Deficiencies may be prevented by adding trace elements to parenteral solutions. Alimentation solutions are in fact contaminated with trace elements, so that suppletion starts at initiation of parenteral nutrition; the amounts however are usually unknown. Zinc should be added to intravenous solutions at the beginning of parenteral nutrition; copper after 2 months, and sooner when copper plasma levels are reduced; manganese 2 months and chromium about 3 months after starting intravenous nutrition. Recommendations for intravenous intakes of trace elements for adults and infants are given. Iron, cobalt (as vitamin B12) and iodine should also be supplied. Contamination of parenteral solutions is illustrated by the results of zinc, copper, manganese, iron, selenium and arsenic determinations in some solutions.

Toxicity of several elements is discussed. The course of disease in a patient receiving parenteral nutrition without trace element suppletion is described.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Arawaka, T., T. Tamura, Y. Igarashi, H. Suzuki enH. H. Sandstead (1976)Am. J. Clin. Nutr. 29, 197–204.Google Scholar
 2. Boyett, J. B., enK. E. Avis (1974)Bull. Parent. Drug Assoc. Med. 293, 1153.Google Scholar
 3. Boyett, J. B., enK. E. Avis (1974)Bull. Parent. Drug Assoc. 29, 1-I7.Google Scholar
 4. Brocks, A., H. Reid enG. Glazer (1977)Brit. Med. J. 1, 1390–1391.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 5. Burch, R. E., H. K. J. Hahn enJ. F. Sullivan (1975)Clin. Chem. 21, 476–500.Google Scholar
 6. Cartwright, G. E. (1955)Am. J. Clin. Nutr. 3, 11–19.PubMedGoogle Scholar
 7. Commissie Bereiding en Apparatuur (1979)Med. Ned. Ver. Ziekenhuisapothekers, no. 39, 426.Google Scholar
 8. Committee on Nutrition (1978)Pediatrics 62, 408–412.Google Scholar
 9. Cordano, A., R. P. Placko enG. G. Graham (1966)Blood 28, 280–283.PubMedGoogle Scholar
 10. Dudrick, S. J., enJ. E. Roads (1971)J. Am. Med. Assoc. 215, 939–949.CrossRefGoogle Scholar
 11. Dunlap, W. M., G. W. James enD. M. Hume (1974)Ann. Internal Med. 80, 470–476.CrossRefGoogle Scholar
 12. Editorial (1977)Brit. Med. J. 2, 1566; (1978)Ibidem 2, 913–914.Google Scholar
 13. Expert Panel (1979)J. Am. Med. Assoc. 241, 2051–2054.CrossRefGoogle Scholar
 14. Falchuk, K. H. (1977)New Engl. J. Med. 296, 1129–1134.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Fell, G. S., enR. R. Burns (1977) in:Advances in Parenteral Nutrition, 241–261. MTP Pres Limites, Lancaster.Google Scholar
 16. Fleming, C. R., R. E. Hodges enL. S. Hurley (1976)Am. J. Clin. Nutr. 29, 70–77.PubMedGoogle Scholar
 17. Formularium der Nederlandse Apothekers (1979), 186.Google Scholar
 18. Fox, F. W. (1975)S. African Med. J. 49, 1629–1641.Google Scholar
 19. Freund, H., S. Atamian enJ. E. Fischer (1979)J. Am. Med. Assoc. 241, 496–498.CrossRefGoogle Scholar
 20. Garfield, P. F. (1978)Am. J. Hosp. Pharm. 35, 1190.PubMedGoogle Scholar
 21. Glover, S. C., enM. I. White (1977)Brit. Med. J. 2, 640–641.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 22. Greep, J. M. (1977)Current Concepts in Parenteral Nutrition, 350–353. Mart. Nijhoff Med. Div., Den Haag.CrossRefGoogle Scholar
 23. Halsted, J. A., enJ. C. Smith (1970)Lancet I, 322–324.CrossRefGoogle Scholar
 24. Halsted, J. A., J. C. Smith enM. I. Irwin (1974)J. Nutr. 104, 345–378.PubMedGoogle Scholar
 25. Hardy, E. L. M. (1978)Med. Ned. Ver. Ziekenhuisapothekers, no. 36, 350–351.Google Scholar
 26. Hauer, E. C., enM. V. Kaminski (1978)Am. J. Clin. Nutr. 31, 264–268.PubMedGoogle Scholar
 27. Henkin, R. J., B. M. Patten, P. K. Re enD. A. Bronzert (1975)Arch. Neurol. 32, 745–751.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Hoekstra, W. G. (1979)Clin. Chem. 25, 1053.Google Scholar
 29. Hoffmann, R. P., enD. M. Ashby (1976)Drug Intell. Clin. Pharm. 10, 74–77.PubMedGoogle Scholar
 30. Hull, R. L. (1974)Am. J. Hosp. Pharm. 31, 759–761.PubMedGoogle Scholar
 31. Hull, R. L., enD. Cassidy (1977)Drug Intell. Clin. Pharm. 11, 536–541.Google Scholar
 32. Ijdenberg, F. N. (1976)Med. Ned. Ver. Ziekenhuisapothekers, no. 33, 225.Google Scholar
 33. Jacobson, S., enP. O. Wester (1977)Brit. J. Nutr. 37, 107–126.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. James, B. E., enR. A. Macmahon (1970)Med. J. Australia 2, 1161–1163.PubMedGoogle Scholar
 35. James, B. E., enR. A. Macmahon (1976)Aust. Paediat. J. 12, 154–162.PubMedGoogle Scholar
 36. Jeejeebhoy, K. N., W. J. Zohrab, B. Langer, M. J. Phillips, A. Kuksis enG. H. Anderson (1973)Gastroenterology 65, 811–820.PubMedGoogle Scholar
 37. Jeejeebhoy, K. N., R. C. Chu, E. B. Marliss, G. R. Greenberg enA. Bruce-Robertson (1977)Am. J. Clin. Nutr. 30, 531–538.PubMedGoogle Scholar
 38. Jeejeebhoy, K. N. (1978)Gastroentewlogy 74, 799.Google Scholar
 39. Jetton, M. M., J. F. Sullivan enR. E. Burch (1976)Arch. Internal Med. 136, 782–784.CrossRefGoogle Scholar
 40. Kay, R. G., enC. Tasman-Jones (1975)Lancet II, 605–606.CrossRefGoogle Scholar
 41. Kay, R. G., C. Tasman-Jones, J. Pybus, R. Whiting enH. Black (1976)Ann. Surg. 183, 331–340.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 42. Karpel, J. T., enV. H. Peden (1972)J. Pediat. 80, 32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 43. Kartinos, N. J. (1977) in:Advances in Parenteral Nutrition, 233–240.Mtp Press Limited, lancaster.Google Scholar
 44. Kienholz, E. W. (1975)Lancet I, 531.CrossRefGoogle Scholar
 45. Louria, D. B., M. M. Joselow enA. A. Browder (1972)Ann. Internal Med. 76, 307–319.CrossRefGoogle Scholar
 46. Manzler, A. D., enA. W. Schreiner (1970)Ann. Internal Med. 73, 409–412.CrossRefGoogle Scholar
 47. Matol, J. R., enL. P. Jeffrey (1978)Am. J. Hosp. Pharm. 35, 165–168.Google Scholar
 48. Mcfarlane, H., S. Reddy, K. J. Adcock, H. Adeshina, A. R. Cooke enJ. Akene (1970)Brit. Med. J. 4, 268–270.CrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 49. Mena, I., K. Hariuchi enG. C. Cotzias (1969)Neurology 19, 1000–1006.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 50. Messing, B., P. Poitras enI. J. Bernier (1977)Lancet II, 97–98.CrossRefGoogle Scholar
 51. Odne, M. A. L., S. C. Lee enL. P. Jeffrey (1978)Am. J. Hosp. Pharm. 35, 1057–1059.PubMedGoogle Scholar
 52. Porter, K. G., D. Mcmaster, M. E. Elmes enA. H. G. Love (1977)Lancet II, 774.CrossRefGoogle Scholar
 53. Prasad, A. S. (1976)Am. J. Diseases Children 130, 359–361.Google Scholar
 54. Prasad, A. S., G. J. Brewer, E. B. Schoomaker enP. Rabbani (1978)J. Am. Med. Assoc. 240, 2166–2168.CrossRefGoogle Scholar
 55. Reinhold, J. G. (1975)Clin. Chem. 21, 476–500.PubMedGoogle Scholar
 56. Sandstead, H. H. (1978)J. Am. Med. Assoc. 240, 2188–2189.CrossRefGoogle Scholar
 57. Sauerwein, H. P., R. P. J. Michels, D. P. Van Berge Henegouwen, J. J. Van Daatselaar enS. G. M. Meuwissen (1978)Ned. Tijdschr. Geneesk. 122, 1241–1244.Google Scholar
 58. Seelig, M. S. (1972)Am. J. Clin. Nutr. 25, 1022.PubMedGoogle Scholar
 59. Shearer, C. A., enR. C. Bozian (1977)Drug Intell. Clin. Pharm. 11, 465–469.Google Scholar
 60. Shenkin, A., enA. Wretlind (1978)World Review of Nutrition and Dietetics 28, 1–111. Karger, Bazel.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 61. Shils, M. E. (1972)Drug Intell. Clin. Pharm., 6. 385–393.Google Scholar
 62. Shils, M. E. (1975)Am. J. Hosp. Pharm. 32, 141–142.PubMedGoogle Scholar
 63. Solomons, N. W., T. J. Layden, I. H. Rosenberg, K. Vokhactu enH. H. Sandstead (1976)Gastroentrology 70, 1022–1025.Google Scholar
 64. Summerlin, W. T., A. I. Walder enJ. A. Moncrief (1967)J. Trauma 7, 476–484.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 65. Thomson, C. D. (1974)N. Z. Med. J. 80, 163–168.PubMedGoogle Scholar
 66. Tucker, S. B., A. L. Schroeter, P. W. Brown enJ. T. Mccall (1976)J. Am. Med. Assoc. 235, 2399–2402.CrossRefGoogle Scholar
 67. Ulmer, D. D. (1977)New Engl. J. Med. 297, 318–321.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 68. Underwood, E. J. (1977)Trace Elements in Human and Animal Nutrition, 4th ed. Academic Press, New York.Google Scholar
 69. Van Caillie, M., I. Luijendijk, H. Degenhart enJ. Fernandes (1978)Lancet II, 200–201.CrossRefGoogle Scholar
 70. Vilter, R. W., R. C. Bozian, E. V. Hess, D. C. Zellner enH. G. Petering (1974)New Engl. J. Med. 291, 188–191.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 71. Weinberg, E. D. (1975)J. Am. Med. Assoc. 231. 39–41.CrossRefGoogle Scholar
 72. Who Expert Committee (1973) Trace Elements in Human Nutrition,WHO Technical Report Series No. 532.Google Scholar
 73. Witzleben C. L., P. Pitlick, J. Bergmeyer enR. Benoit (1968)Am. J. Pathol 53, 409–422.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 74. Wolman, S. L., G. H. Anderson, E. B. Marliss enK. N. Jeejeebhoy (1979)Gastroenterology 76, 458–467.PubMedGoogle Scholar
 75. Wretlind, A. (1972)Nutr. Metab. 14, 1–57 (suppl.)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • A. P. Labruyère
  • 1
 1. 1.Apotheek Stichting Ziekenhuis Venlo-TegelenVenlo

Personalised recommendations