Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1021–1035 | Cite as

Ijzerstofwisseling — diagnose, afwijkingen en therapie

 • H. G. Van Eijk
 • C. Van Der Heul
Overzichtsartikelen
 • 45 Downloads

Samenvatting

Klinische verschijnselen, veroorzaakt door afwijkingen in de ijzerstofwisseling, kunnen ontstaan ten gevolge van een tekort aan ijzer, ijzerdeficiëntie, of van een overschot, ijzerstapeling, in het lichaam. Een aantal facetten handelend over opname, uitscheiding, transport, inbouw in de erythroÏde cellen, maternaal/foetaal transport en ijzerdosering zullen worden besproken.

Iron metabolism — a review

Abstract

Iron deficiency anaemia and iron overload in the body are the most common manifestation of disordered metabolism in clinical medicine. Some aspects of absorption, excretion, transport, red cell incorporation, maternal/ fetal transport and iron therapy will be discussed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Crichton, R. R. (1975)Proteins of Iron Storage and Transport in Biochemistry and Medicine. Elsevier.Google Scholar
 2. Jacobs, A., enM. Worwood (1974)Iron in Biochemistry and Medicine. Academic Press.Google Scholar
 3. Hallberg, L., H. G. Herwerth enA. Vannotti (1970)Iron Deficiency. Academic Press.Google Scholar
 4. Fairbanks, V. F., J. L. Fahey enE. Beutler (1971)Clinical Disorders of Iron Metabolism. Grune and Stratton.Google Scholar
 5. Wintrobe, M. M., e.a. (1976)Clinical Hematology, 7th ed. Lea & Febiger.Google Scholar
 6. Kief, H., e.a. (1975)Iron Metabolism and its Disorders. Elsevier.Google Scholar
 7. Brown, E. B., Ph. Aisen, J. Fielding enR. R. Crichton (1978)Proteins of Iron Metabolism. Grune and Stratton.Google Scholar
 8. Ciba Foundation Symposium 51 (1977)Iron Metabolism. Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • H. G. Van Eijk
  • 1
 • C. Van Der Heul
  • 2
 1. 1.Instituut voor Chemische Pathologie, Faculteit der GeneeskundeErasmus UniversiteitRotterdam
 2. 2.Instituut voor Hematologie, Faculteit der GeneeskundeErasmus UniversiteitRotterdam

Personalised recommendations