Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 671–678 | Cite as

De Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen

Over ontstaan, samenstelling, ontwikkeling en werkwijze van de Arnhemse Prijzencommissie
 • J. -P. De Man
 • C. F. J. Minderop
 • J. Zuidijk
Verslagen en Mededelingen
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Man, J-P. De, C. F. J. Minderop enF. A. Nelemans (1978a) Kostenbesparing mogelijk door verdere prescriptieafspraken,Inzet 7–8, 14; (1978b) De Centraal Medisch Pharmaceutische Commissie,Pharm. Weekblad 113, 539.Google Scholar
 2. Man, J-P. De, enC. F. J. Minderop (1977) Kostenbewaking van het geneesmiddelenbudget met behulp van de computer,Inzet 9, 15.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • J. -P. De Man
  • 1
 • C. F. J. Minderop
  • 2
 • J. Zuidijk
 1. 1.Farmaceutisch adviseur van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen te ZeistNetherlands
 2. 2.Adviserend geneeskundige bij de Stichting Ziekenfonds Rotterdam te RotterdamNetherlands

Personalised recommendations