Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 572–575 | Cite as

Geschiedenis der farmacie zichtbaar gemaakt

  • E. L. Ahlrichs
  • D. A. Wittop Koning
Geschiedenis van de Farmacie
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Kole, J. M. (1978) Verbouwing pand Alexanderstraat is gereed,Pharm. Weekblad 113, 656.Google Scholar
  2. Pijnappel, M. W. (1902) Een geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum,Eigen Haard, 727.Google Scholar
  3. Wielen, P. Van Der (1902) Het Medisch-Pharmaceutisch Museum,Pharm. Weekblad 39, 764.Google Scholar
  4. Wittop Koning, D. A. (1948a)De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 1842–1942, blz. 131; (1948b)Ibidem, blz. 125; (1949) De 17e eeuwse Engelse apothekerspot, geschenk van de Pharmaceutical Society of Great Britain,Pharm. Weekblad 84, 675; (1953) Het Medisch-Pharmaceutisch Museum,Ibidem 88, 354; (1968) De veiling van de collectie Van der Wielen,Ibidem 103, 873; (1975) Een tweetal albums met portretten van Nederlandse apothekers uit de vorige eeuw,Ibidem 110, 222.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • E. L. Ahlrichs
  • D. A. Wittop Koning

There are no affiliations available

Personalised recommendations