Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 501–515 | Cite as

Leven met cytostatica

 • A. C. G. Linssen
 • F. S. A. M. Van Dam
 • E. Engelsman
 • J. Van Benthem
 • G. J. F. P. Hanewald
Voordrachten

Samenvatting

In dit onderzoek werd nagegaan hoe patiënten met mammacarcinoom een behandeling met cytostatica verdragen. Daartoe werden drie groepen in het onderzoek betrokken, namelijk een groep patiënten met metastasen die palliatieve chemotherapie kreeg, een tweede groep die adjuvant chemotherapie kreeg en een derde (controle)groep die in het verleden door middel van mastectomie en/of radiotherapie was behandeld voor mammacarcinoom.

Kenmerkend voor een behandeling met cytostatica is het algemene gevoel van malaise. Na toediening van de injecties komen hier dan nog klachten als misselijkheid en braken bij. De patiënten die palliatief werden behandeld bleken bovendien, in tegenstelling tot de patiënten die een adjuvant-behandeling kregen, aanzienlijk belemmerd te zijn in hun dagelijkse bezigheden.

Enigszins paradoxaal geven de met cytostatica behandelde groepen aan — ondanks het niet geringe aantal klachten (gemiddeld 5 à 6) — zich wel redelijk te voelen. De controlegroep had veel minder klachten; wel gaf een aanzienlijk deel aan moe en nerveus te zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Engelsman, E. (1978) Chemotherapie van mammacarcinoom, in:F. J. Cleton, W. W. Ten Bokkel Huinink enP. A. Voute (Ed.)Klinische Chemotherapie van kanker. Stafleu's wetenschappelijke uitgeVersmaatschappijBv, Leiden.Google Scholar
 2. Giel, R., e.a. (1977) De chirurg-oncoloog en de kwaliteit van het leven van zijn patiënten,Ned. Tijdschr. Geneesk. 121, 1315–1320.Google Scholar
 3. Holland, J. (1977) Anorexia and Cancer: Psychological Aspects (interview), CA 27, 363–367.PubMedGoogle Scholar
 4. Hollander, M., enD. A. Wolfe (1973)Nonparametric statistical methods. John Wiley & Sons.Google Scholar
 5. Jaszman, L. (1975)Op weg naar een nieuwe levensfase. Voorlichting over de overgangsjaren. Van Loghun SlaterusBv, Deventer.Google Scholar
 6. Jessen, J. L. (1974)Medische Consumptie. Sociologisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 7. Matson, R. R., enN. A. Brooks (1977) Adjusting to multiple sclerosis: an exploratory study,Soc. Sci. & Med. Vol.11, 245–250.CrossRefGoogle Scholar
 8. Rapportageformulier W. V. Sociaal Medische Dienst van de Stichting Samenwerkende Provinciale Kruisverenigingen in Noord-Holland.Google Scholar
 9. Robbins, G. F., S. Holz enJ. Trachtenberg (1973) The cancerpatient after radical mastectomy, in:Cancer epidemology and prevention, current concepts. D. Schotingfield enC. C. Thomas (Ed.) Springfield.Google Scholar
 10. Stenfert Kroese, W. F. (1977) Cytostatic drugs. General considerations,Side effects of drugs 43, 939–944.Google Scholar
 11. Verkerke, N. (1976)Betrouwbaarheidsen validiteitsaspecten van de Personal Questionnaire. Doctoraal werkstuk, Universiteit van Amsterdam, Afd. Persoonlijkheidsleer.Google Scholar
 12. Wet op de Bejaardenoorden, ontwerp maart 1975, Artikel 6-1,Stb. 63, 18.Google Scholar
 13. Winer, B. J. (1970)Statistical principles in experimental design. McGraw Hill.Google Scholar
 14. Woude, C. V. D. (1977)Ervaringen van patiënten die met cytostatica behandeld worden. Doctoraal werkstuk, Universiteit van Amsterdam, Afd. Persoonlijkheidsleer.Google Scholar
 15. Zwaveling, A. (1976) De behandeling van het vroege carcinoom en het precarcinoom van de mamma,Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 2107–2110.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • A. C. G. Linssen
  • 1
  • 2
 • F. S. A. M. Van Dam
  • 1
  • 2
  • 3
 • E. Engelsman
  • 1
 • J. Van Benthem
  • 2
 • G. J. F. P. Hanewald
  • 2
 1. 1.Antoni van Leeuwenhoek ZiekenhuisHet Nederlands Kanker InstituutAmsterdam-Slotervaart
 2. 2.Psychologisch Laboratorium Universiteit van Amsterdam, afd. PersoonlijkheidsleerAmsterdam
 3. 3.Studiecentrum Sociale OncologieRotterdam

Personalised recommendations