Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 291–293 | Cite as

Symposium ‘drug analysis in biological material — Principal aspects’

 • R. A. de Zeeuw
 • J. H. G. Jonkman
Verslagen en Mededelingen
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • R. A. de Zeeuw
  • 1
 • J. H. G. Jonkman
  • 1
  • 2
 1. 1.Afdeling Toxicologie, Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische ChemieRijksuniversiteitGroningen
 2. 2.Apotheek en Laboratorium KarstenAssen

Personalised recommendations