Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 165–166 | Cite as

Bereiding van clindamycine-lotion

 • P. M. Van Hofwegen
 • A. Winkelman
Uit en Voor de Praktijk
 • 10 Downloads

Literatuur

 1. Algra, R. J., T. Rosen enM. Waisman (1977)Arch. Dermatol. 113, 1980.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • P. M. Van Hofwegen
  • 1
 • A. Winkelman
  • 1
 1. 1.Apotheek Academisch Ziekenhuis LeidenHolland

Personalised recommendations