Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 157–165 | Cite as

Microbiologische aspecten van het steriliseren van geneesmiddelen door middel van hitte

I. Het afsterven van micro-organismen onder invloed van vochtige hitte
 • F. A. Boom
 • A. C. A. Paalman
Overzichtsartikelen

Samenvatting

In dit artikel worden achtereenvolgens de begrippen besproken die van belang zijn bij het afsterven van microorganismen onder invloed van vochtige hitte:

DeD-waarde of decimale reductietijd is de verhittingstijd, nodig om het aantal levende micro-organismen met een factor 10 te verminderen; dez-waarde is het aantal graden temperatuurstijging, nodig om de decimale reductietijd met een factor 10 te Verlagen; deF-waarde is de verhittingstijd in minuten bij een referentietemperatuur (in de regel 120‡C) die hetzelfde kiemdodende effect heeft als een hittebehandeling bij een andere temperatuur en verhittingstijd; deL-waarde is een factor, die de relatie aangeeft tussen het steriliserende effect bij een bepaalde temperatuur ten opzichte van die bij een referentietemperatuur.

Het temperatuurverloop in infuusflessen in een volbeladen autoclaaf wordt bij drie verschillende sterilisatiecycli (20 min bij 120‡C, 30 min bij 115‡C en 60 min bij 100‡C) bepaald, waarna de F-waarde van iedere cyclus wordt berekend. De F-waarde van de sterilisatie gedurende 60 min bij 100‡C blijft sterk achter bij die van 30 min bij 115‡C en 20 min bij 120‡C.

In een volgend artikel zullen de methoden worden besproken die de auteurs bij het bereiden van infusievloeistoffen toepassen om te beoordelen of de sterilisatie effectief is.

Microbial aspects of heat sterilisation of medicines. I. The destruction of microorganisms by moist heat

Abstract

In this article the parameters influencing the destruction of microorganisms by moist heat sterilisation are discussed.

TheD-value or decimal reduction time is the heating time necessary to reduce the amount of viable microorganisms by a factor 10; thez-value is the increase in temperature, necessary to reduce the decimal reduction time by a factor 10; theF-value is the heating time in minutes at a reference temperature (usually 120‡C) with the same germ killing result as a sterilisation at another temperature and another heating time; theL-value shows the relation between the sterilising result at a certain temperature in respect of that result at a reference temperature.

The course of temperature in infusion bottles in a full-loaded autoclave is measured during three different sterilisation cycles (20 min at 120‡C, 30 min at 115‡C and 60 min at 100‡C) and the F-values of each cycle are calculated. The F-value of sterilisation during 60 min at 100‡C stays rather behind in comparison with those of 30 min at 115‡C and 20 min at 120‡C.

In a second article the effectiveness of the methods used in production of large-volume parenterals will be discussed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bigelow, W. D. (1921)J. Infect. Diseases 29, 528–536.CrossRefGoogle Scholar
 2. Briggs, A. (1966)J. Appl. Bacteriol. 29, 490–504.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Brown, M. R. W., enP. Gilbert (1977)J. Pharm. Pharmacol. 29, 517–523.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Bruch, C. W. (1974)Bull. Parenteral Drug Assoc. 28, 195–121.Google Scholar
 5. Cerf, O. (1977)J. Appl. Bacteriol. 42, 1–19.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing Processing, Packing or Holding of Large Volume Parenterals (1976)Federal Register, vol. 41 nr. 106, Food and Drug Administration.Google Scholar
 7. Franklin, J. G. (1970)J. Appl. Bacteriol. 33, 180–191.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Glasstone, S. (1956)Textbook of Physical Chemistry. MacMillan and Co., Londen, blz. 1044–1193.Google Scholar
 9. Headlee, M. R. (1931)J. Infect. Diseases 48, 468–483.CrossRefGoogle Scholar
 10. Heintz, M. T., S. Urban, I. Schiller, M. Gay enX. Bühlmann (1976)Pharm. Acta Helv. 51, 137–143.PubMedGoogle Scholar
 11. Hugo, W. B. (1971)Inhibition and Destruction of the Microbial Cell. Academic Press, Londen - New York, blz. 451–596.Google Scholar
 12. Hugo, W. B., enA. D. Russell (1977)Pharmaceutical Microbiology. Blackwell Scientific Publications, Oxford, blz. 280–294.Google Scholar
 13. Korczynski, M. S., C. L. Peterson enC. C. Loshbaugh (1974)Bull. Parenteral Drug Assoc. 28, 270–277.Google Scholar
 14. Knudsen, L. F. (1949)J. Am. Pharm. Assoc. Sci. Ed. 38, 332–337.CrossRefGoogle Scholar
 15. Nederlandse Farmacopee, Ed. VIII (1978) Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, blz. 131.Google Scholar
 16. Pflug, I. J. (1973) Heat Sterilization. In:Industrial Sterilization (Ed.Philips, G. B., enW. S. Miller). Duke University Press, DurhamN.C., blz. 239–282.Google Scholar
 17. Polderman, J. (1976)Pharm. Weekblad 111, 244–252; (1977)De toedieningsvormen vari de Nederlandse Farmacopee. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, blz. 94.Google Scholar
 18. Takács, J., F. Wirth enL. Leistner (1969a)Fleischwirtschaft 49, 877–883; (1969b)Ibidem 49, 1042–1047.Google Scholar
 19. Wallhäuser, K-H. (1978)Sterilisation — Desinfektion — Konservierung. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, blz. 192–232.Google Scholar
 20. Weiss, K. F., enD. H. Strong (1967)J. Bacteriol. 93, 21–26.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 21. Wolff, A. (1975)Deut. Apotheker-ztg. 115, 247–251.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • F. A. Boom
  • 1
 • A. C. A. Paalman
  • 1
 1. 1.Apotheek SlotervaartziekenhuisAmsterdam

Personalised recommendations