Advertisement

Hydrobiological Bulletin

, Volume 7, Issue 3, pp 121–127 | Cite as

Macrobenthos and fishes of the rivers Meuse and Rhine, The Netherlands

 • J. C. H. Peeters
 • W. J. Wolff
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELT MAINZ, 1972. Bestandsrückgang der Schneckenfauna des Rheins zwischen Strassburg und Koblenz. Natur und Museum, 102: 197–206.Google Scholar
 2. KANT, T. VAN DE, 1963. Ecologisch onderzoek over de vissen in de omgeving van Nijmegen. Doct. versl. Univ. Nijmegen (Unpublished report).Google Scholar
 3. RICKER, W.E., 1968. Methods for the assessment of fish production in fresh waters. IBP-Handbook, No. 3.Google Scholar
 4. STEENVOORDEN, J.H.A.M., 1970. Onderzoek naar de achteruitgang van de visstand in Zuidlimburgse beken en in de gestuwde Maas ten gevolge van waterverontreiniging. Rapport Afd. Natuurbeheer Landbouwhogeschool Wageningen (Unpublished report).Google Scholar
 5. VAAS, K.F., 1968. De visfauna van het estuariumgebied van Rijn en Maas. Biol. Jaarboek Dodonaea, 36: 115–128.Google Scholar
 6. WIJCK, C.J.A. VAN, 1971. Onderzoek naar de visfauna in de omgeving van Nijmegen. Doct. versj. Univ. Nijmegen (Unpublished report).Google Scholar
 7. WOLFF, W.J., 1968. The Mollusca of the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation to the hydrography of the area. I. The Unionidae. Basteria, 32: 13–47.Google Scholar

Copyright information

© Netherlands Hydrobiological Society 1973

Authors and Affiliations

 • J. C. H. Peeters
  • 1
 • W. J. Wolff
  • 2
 1. 1.State Institute for the Conservation of NatureLeersumthe Netherlands
 2. 2.Delta Institute for Hydrobiological ResearchYersekeThe Netherlands

Personalised recommendations