Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1626–1632 | Cite as

Ingezonden

 • Commissie van Redactie
 • A. Steenhoek
 • A. De Casparis
 • C. Schuijt
 • J. M. Romijn
 • C. Könst
 • T. B. Liem
 • R. H. Briedé
 • J. Liem-Noordsij
 • R. R. Stravers
 • W. M. E. Meijer
 • B. V. Pharbita
 • R. H. Briedé
 • J. M. Romijn
 • J. W. Bins
 • H. F. Jongejan
 • A. J. Kelder
Article
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Duchateau, A. M. J. A., enH. Bonnier (1980) Vergelijkend onderzoek naar de biologische beschikbaarheid van Ritmoforine® en Ritmoforine Retard®.Registratiedossier Ritmoforine Retard®, in druk.Google Scholar
 2. Niarchos, A. P. (1976)Am. Heart J. 92, nr. 1.Google Scholar

Literatuur

 1. Zelfmedicatie in Nederland (1979). Rapport van de Werkgroep Zelfmedicatie, Wetenschap en Samenleving — Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • Commissie van Redactie
 • A. Steenhoek
 • A. De Casparis
 • C. Schuijt
 • J. M. Romijn
 • C. Könst
 • T. B. Liem
 • R. H. Briedé
 • J. Liem-Noordsij
 • R. R. Stravers
 • W. M. E. Meijer
 • B. V. Pharbita
 • R. H. Briedé
 • J. M. Romijn
 • J. W. Bins
 • H. F. Jongejan
 • A. J. Kelder

There are no affiliations available

Personalised recommendations