Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1609–1610 | Cite as

Controle van de Sterikon® bio-indicator

 • C. Th. M. Van Rietschoten-Koopman
 • M. M. Tjoeng
Uit en voor de Praktijk
 • 10 Downloads

Literatuur

 1. Costin, I. D., enJ. Grigo (1974)Zentr. Bakteriol. Hyg., Abt. I. Orig. A 227, 483–521.Google Scholar
 2. Tjoeng, M. M., enE. W. De Flines (1979)Pharm. Weekblad 114, 604–607.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • C. Th. M. Van Rietschoten-Koopman
  • 1
 • M. M. Tjoeng
  • 1
 1. 1.Apotheek Haagse Ziekenhuizen's-Gravenhage

Personalised recommendations