Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1605–1608 | Cite as

Nieuwe geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson

 • A. C. Van Loenen
Wetenschappelijke Mededelingen

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Agid, Y., e.a. (1979a)Lancet I, 570–572.Google Scholar
 2. Agid, Y., e.a. (1979b)Biomedicine 30, 67–71.Google Scholar
 3. Bédard, P., J. D. Parkes enC. D. Marsden (1978)Brit. Med. J. 1, 954.Google Scholar
 4. Birkmeyer, w. (1976) In:Advances in Parkinsonism (Birkmeyer, W., enO. Hornykiewicz, Eds.) Basel, 407.Google Scholar
 5. Calne, D. B., e.a. (1974)Lancet II, 1355.Google Scholar
 6. Calne, D. B. (1978)Lancet I, 735.Google Scholar
 7. Editorial (1978)Lancet I, 754–755.Google Scholar
 8. Editorial (1980)Lancet I, 293.Google Scholar
 9. Gerstenbrand, F., W. Poewe enJ. Rainer (1978)Pharmakotherapie I, 190–194.Google Scholar
 10. Goldstein, M., e.a. (1978)Pharmacology 16 (suppl. I), 143–147.Google Scholar
 11. Hornykiewicz, O. (1978)Pharmokotherapie I, 176–181.Google Scholar
 12. Kastin, A. J., enA. Barbeau (1972)Canad. Med. Assoc. J. 107, 1079.Google Scholar
 13. Lieberman. A., e.a. (1979)Lancet II, 1129–1130.Google Scholar
 14. Lucking, C. H. (1978)Pharmakotherapie I, 182–189.Google Scholar
 15. Manaka, S., e.a. (1974)Experientia 30, 179.Google Scholar
 16. Papavasilou, P. S., e.a. (1978)Arch. Neurol. 35, 787–791.Google Scholar
 17. Parkes, J. D. (1979)Drugs 17, 365–382.Google Scholar
 18. Schachter, M., e.a. (1979)Lancet II, 1129.Google Scholar
 19. Schuster, S., e.a. (1973)Lancet I, 463.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • A. C. Van Loenen
  • 1
 1. 1.St. Prot. Chr. StreekziekenhuisBennekom

Personalised recommendations