Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1493–1505 | Cite as

Vitaminen, onmisbare nutriënten voor het menselijk lichaam

 • W. H. P. Schreurs
 • H. Van Den Berg
Overzichtsartikelen
 • 86 Downloads

Samenvatting

Vitaminen behoren tot de essentiële voedingsstoffen en moeten dus met de voeding worden opgenomen. Hoewel het gemiddelde in Nederland geconsumeerde voedingsmiddelenpakket, zowel kwalitatief als kwantitatief, voldoende Vitaminen lijkt te bevatten, zijn er desondanks aanwijzingen dat voor bepaalde groepen binnen de bevolking de vitaminestatus mogelijk niet optimaal is.

Dergelijke, klinisch moeilijk herkenbare, hypovitaminosen kunnen ontstaan als gevolg van een verhoogde vitaminebehoefte of wanneer vitamineresorptie of -metabolisme zijn gestoord. In dit artikel wordt een algemeen overzicht gegeven omtrent behoefte en functie(s) van vitaminen, antivitaminewerkingen, vitaminoïden en provitaminen. Met name wordt ingegaan op die omstandigheden, waarbij een verhoogde vitaminebehoefte bestaat of waaronder vitaminetekorten kunnen ontstaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Advies inzake Multivitaminepreparaten. De Voedingsraad 's-Gravenhage(1980)Voeding 41, 185–214.Google Scholar
 2. Axelrod, A. E. (1971)Am. J. Clin. Nutr. 24, 265.Google Scholar
 3. Baker, H., enO. Frank (1968)Clinical vitaminology. Interscience Publishers, New York.Google Scholar
 4. Brin, M. (1962)Ann. N.Y. Acad. Sci. 98, 528.Google Scholar
 5. Brin, M. (1979)Examples of behavioral changes in marginal vitamin deficiency in the rat and man. In:Behavioral Effects of Energy and Protein Deficits (Brozek, J., Ed.). United States Department of Health, Education and Welfare. Publ. no. 79–1906.Google Scholar
 6. Hartog, C. Den (1973)Nieuwe Voedingsleer, 6e druk. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.Google Scholar
 7. Hathcock, J. N., enJ. Coon (1978)Nutrition and Drug interrelations. Academic Press, New York.Google Scholar
 8. Herbert, V. (1979)Am. J. Clin. Nutr. 32, 1534.Google Scholar
 9. Lassche, J. B., W. H. P.Schreurs en A. A. M.Cohen (1976)Onderzoek naar de kwaliteit van de voeding in een verpleegtehuis. Zeist, Centraal Instituut voor VoedingsonderzoekTno, Rapport nr. R 5219.Google Scholar
 10. Marks, J. (1975)A guide to the Vitamins. Medical and Technical Publ. Co., Lancaster (Engl.).Google Scholar
 11. Mulder, H. A. L., W. Bosman enH. Kosten-Zoethout (1975)Voeding 36, 558–570.Google Scholar
 12. Nutrient intake in the Netherlands (1975) Verslagen Adviezen Rapporten 4, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Leidschendam.Google Scholar
 13. Nutrition Reviews (1976) 4th ed.,Present knowledge in Nutrition. The Nutrition Foundation Inc., New York.Google Scholar
 14. Palmer, S. (1978)Intern. J. Vitamin Nutr. Res. 48, 188.Google Scholar
 15. Prinz, W., R. Bortz, B. Bregin enM. Hersch (1977)Intern. J. Vitamin Nutr. Res. 47, 248.Google Scholar
 16. Recommended Dietary Allowances (1963)Nat. Acad. Sci. Nat. Res. Council Publ, 1146.Google Scholar
 17. Reuter, H. (1970)Vitamine, Chemie und Klinik. Hippokrates Verlag, Stuttgart.Google Scholar
 18. Robinson, F. A. (1966)The Vitamin cofactors of enzyme systems. Pergamom Press, Oxford.Google Scholar
 19. Roe, D. A. (1976)Drug induced nutritional deficiencies. The Avi Publ. Co. Inc., Westport, Connecticut.Google Scholar
 20. Sebrell, W. H., enR. S. Harris (1971)The Vitamins, 2nd ed. Academic Press, New York.Google Scholar
 21. Vitamin Compendium (1970) F. Hoffmann-La Roche, Basel, Zwitserland.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • W. H. P. Schreurs
  • 1
 • H. Van Den Berg
  • 1
 1. 1.Instituut Civo-Toxicologie en Voeding TnoAj Zeist

Personalised recommendations