Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1461–1467 | Cite as

Afgifte van geneesmiddelen verpakt in harde gelatinecapsules

 • A. Ludwig
 • P. De Beukelaer
 • M. Van Ooteghem
Overzichtsartikelen
 • 23 Downloads

Samenvatting

De verschillende fasen van de desintegratie van harde gelatinecapsules worden besproken. De desintegratie van de capsulewand wordt beïnvloed door de samenstelling van de gelatinewand, de gebruikte in vitro-bepalingsmethode en de capsule-inhoud. De factoren die de afgifte van farmaca uit harde gelatinecapsules beïnvloeden, zijn o.a. de deeltjesgrootte en de bevochtigbaarheid van het geneesmiddel, de gebruikte hulpstoffen en de vulwijze.

Conclusie

Bij het magistraal bereiden van harde gelatinecapsules zal dus aandacht worden besteed aan de eigenschappen van het geneesmiddel, nl. de deeltjesgrootte en de bevochtigbaarheid, aan de keuze van de hulpstoffen en aan de pakkingsdichtheid van het poederbed. Voor een goede beschikbaarheid van hydrofobe geneesmiddelen uit harde gelatinecapsules dient het poeder los te worden verpakt. Bovendien kan de bevochtigbaarheid worden verbeterd door te mengen met hydrofiele hulpstoffen. De toe te voegen hoeveelheid zal echter voor elk farmacon dienen te worden bepaald. Op voorwaarde dat de doseringsnauwkeurigheid er niet onder lijdt, zullen zo weinig mogelijk vulstoffen — en in het bijzonder hydrofobe glijmiddelen — worden toegevoegd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Aguiar, A. J., J. E. Zelmer enA. W. Kinkel (1967)J. Pharm. Sci. 56, 1243–1252.Google Scholar
 2. Aguiar, A. J., L. M. Wheeler, S. Fusari enJ. E. Zelmer (1968)J. Pharm. Sci. 57, 1844–1850.Google Scholar
 3. Allen, P. V., P. D. Rahn, A. C. Sarapu enA. J. Vanderwielen (1978)J. Pharm. Sci. 67, 1087–1092.Google Scholar
 4. Artaud, M. (1979) Proefschrift nr. 468, Lille11, 122–123.Google Scholar
 5. Asmussen, B., enH. Sucker (1973)Pharm. Ind. 35, 438–442.Google Scholar
 6. Ben aïm, R., enP. Le Goff (1967)Powder Technology 1, 281–290.Google Scholar
 7. Caldwell, H. (1974)J. Pharm. Sci. 63, 770–773.Google Scholar
 8. Cooper, J. W. (1972)Liquid and solid solution interactions of primary certified colorants with pharmaceutical gelatins. Proefschrift, Universiteit van Georgia, USA, 47–56.Google Scholar
 9. Czetsch-Lindenwald, H. Von (1962)Pharm. Ind. 24, 110–114.Google Scholar
 10. Czetsch-Lindenwald, H. Von (1966)Capsugel monografie 2, BAS-30F.Google Scholar
 11. Goodhart, F. W., R. H. Mac Coy enF. C. Ninger (1973)J. Pharm. Sci. 62, 304–310.Google Scholar
 12. Gurny, R., M. Boymond-Genoud enP. Guitard (1978)J. Pharm. Belg. 33, 6–10.Google Scholar
 13. Guyot-Hermann, A. M. (1978)Galenica, Vol. 2,Biopharmacie, Technique et Documentation. Paris, 286–291.Google Scholar
 14. Hom, F. S., S. A. Veresh enJ. J. Miskel (1973)J. Pharm. Sci. 62, 1001–1006.Google Scholar
 15. Hüttenrauch, R. (1971)Pharmazie 26, 107–108.International Pharmacopoeia, 2nd ed. (1967) Specifications for quality control of Pharmaceutical Preparations, Geneve.Google Scholar
 16. Jones, B. E., enW. V. J. Cole (1971)J. Pharm. Pharmacol. 23, 438–443.Google Scholar
 17. Juhl, R. P., enS. M. Blaug (1973)J. Pharm. Sci. 62, 170.Google Scholar
 18. Khalil, S. A. H., L. M. M. Ali enM. M. Abdel Khalek (1974)Pharmazie 29, 36–37.Google Scholar
 19. Kuhn, Th. (1963)Pharm. Zeitung 108, 130–135.Google Scholar
 20. Kuhn, Th., enK. Münzel (1964)Pharm. Ind. 26, 86–91.Google Scholar
 21. Lerk, C. F. (1977) 16e Colloquium over Industriële Farmacie, Gent, 66.Google Scholar
 22. Lerk, C. F., M. Lagas, J. T. Fell enP. Nauta (1978)J. Pharm. Sci. 67, 935–939.Google Scholar
 23. List, P. H., enG. D. Schenk (1975)Pharm. Ind. 37, 91–96.Google Scholar
 24. Lovering, E. G., M. L. Rowe enD. B. Black (1977)Can. J. Pharm. Sci. 12, 77–79.Google Scholar
 25. Ludwig, A. (1979)Over de invloed van de wand van harde gelatinecapsules op de afgifte van geneesmiddelen. Proefschrift, Universitaire Instelling, Antwerpen.Google Scholar
 26. Ludwig, A., M. Van Ooteghem enA. Delva (1979)Pharm. Ind. 41, 796–798.Google Scholar
 27. Ludwig, A., enM. Van Ooteghem (1980)Pharm. Ind. 42, 405–406.Google Scholar
 28. Merle, C., C. Mangin enA. M. Guyot-Hermann (1977)Bull. Soc. Pharm. Lille 33, 87–94.Google Scholar
 29. Merle, C., M. Artaud enA. M. Guyot-Hermann (1979)Farmaco, Ed. Prat. 34, 210–219.Google Scholar
 30. Murthy, K. S., enJ. C. Samyn (1977)J. Pharm. Sci. 66, 1215–1219.Google Scholar
 31. National Formulary Xiv, 14th revision (1975) Mack Publishing Co., Easton, Pennsylvania, USA.Google Scholar
 32. Newton, J. M., enF. N. Razzo (1977)J. Pharm. Pharmacol. 29, 205–208.Google Scholar
 33. Newton, J. M., enG. J. Rowley (1970)J. Pharm. Pharmacol. 22, suppl. 163S-168S.Google Scholar
 34. Newton, J. M., G. Rowley enJ. F. V. Törnblom (1971a)J. Pharm. Pharmacol. 23, 452–453;Ibidem (1971b) 156S–160S.Google Scholar
 35. Nyqvist, H., P. Lundgren, Ch. Nyström enT. Wadsten (1978)Acta Pharm. Suec. 15, 150–159.Google Scholar
 36. O'callaghan, C. H., J. P. R. Tootill enW. D. Robinson (1971)J. Pharm. Pharmacol. 23, 50–57.Google Scholar
 37. Paikoff, M., enG. Drumm (1965)J. Pharm. Sci. 54, 1693–1694.Google Scholar
 38. Pharmacopoea Helvetica Vi (1971) Office central fédéral des imprimés et du matériel, Bern.Google Scholar
 39. Polderman, J. (1976)Pharm. Weekblad 111, 428–431.Google Scholar
 40. Ringard, J., enA. M. Guyot-Hermann (1979)J. Pharm. Belg. 34, 204–211.Google Scholar
 41. Rowley, G. J., enJ. M. Newton (1970)J. Pharm. Pharmacol. 22, 966–967.Google Scholar
 42. Samyn, J. C., enWan Yin Jung (1970)J. Pharm. Sci. 59, 169–175.Google Scholar
 43. Solvang, S., enP. Finholt (1970)J. Pharm. Sci. 59, 49–52.Google Scholar
 44. Temperli, M. (1974)Pharm. Acta Helv. 49, 121–138.Google Scholar
 45. Testa, E. (1971) Receuil du 3ième Colloque de Pharmacie Industrielle, Lille, 61–63.Google Scholar
 46. United States Pharmacopeia xx (1980) 20th revision. Mack Publishing Co., Easton, Pennsylvania, USA.Google Scholar
 47. Washburn, E. W. (1921)Phys. Rev. 17, 273.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • A. Ludwig
  • 1
 • P. De Beukelaer
  • 1
 • M. Van Ooteghem
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor Galenische Farmacie, Departement Farmaceutische WetenschappenUniversitaire Instelling AntwerpenWilrijkBelgië

Personalised recommendations