Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1449–1453 | Cite as

Therapietrouw versus therapiebewustzijn; een klein verschil met grote gevolgen

 • J. J. M. Van Hagen
Article
 • 18 Downloads

Samenvatting

Het begrip ‘therapietrouw’ is een gedragsbeschrijvend begrip; het geeft het eindresultaat aan van de zeer vele verschillende factoren die een rol spelen bij het gebruik van geneesmiddelen. De apothekers claimen een therapiebewaking onder andere op grond van de bestaande therapie-ontrouw.

Aanbevolen wordt om het beschrijvende, passieve begrip ‘therapietrouw’ te vervangen door het begrip ‘therapiebewustzijn’. De mensen dienen weer zelf beslissingen te leren nemen over hun eigen welzijn. De taak van de apotheker moet niet controlerend zijn, maar ondersteunend en voorwaarden scheppend, waardoor het maken van een bewuste, eigen keuze voor de mensen beter mogelijk wordt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Acebutolol (Sectral ®) (1980) Introductiefolder uitgegeven door Specia, 6.Google Scholar
 2. De apotheker, nu en straks (1979) Eindrapport van de Commissie 2000 KNMP, 's-Gravenhage, 28–29.Google Scholar
 3. Dupuy, J. P. (1973)Streven, 939.Google Scholar
 4. Farmacie en de geneesmiddelenvoorziening (1980) Brief van de Staatssecretaris van V&M aan de Tweede Kamer. Tweede Kamer zitting 1979–1980, kamerstuk 16042 no. 3, 6–7.Google Scholar
 5. Geneesmiddelenbulletin (1975)9, 41–43.Google Scholar
 6. Hagen, J. J. M. Van (1975)De samenwerking tussen arts en apotheker. Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij BV, Alphen a/d Rijn, 318–321.Google Scholar
 7. Hulten, R. Van (1978) Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 8. Jonkers, J. R., enF. W. H. M. Merkus (1976)Pharm. Weekblad 111, 497–504;Ibidem (1977)112, 995–999.Google Scholar
 9. Koperberg, I. Ph. L. (1980)Medisch Contact 35, 454–455.Google Scholar
 10. Medicatiebewaking (1977; 1979) Rapporten van de Commissie Medicatiebewaking.Google Scholar
 11. Meilink, J. W. (1980) Stelling bij het proefschriftGaschromatography and cardenolides, Leiden.Google Scholar
 12. Schretlen, I., enJ. Tillemans (1979)Medisch Contact 34, 1609–1617.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. J. M. Van Hagen
  • 1
 1. 1.Apotheek de HofbraakHW Haaksbergen

Personalised recommendations