Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1217–1227 | Cite as

Farmacotherapie van glaucoom

 • A. C. van Loenen
 • O. P. van Bijsterveld
Overzichtsartikelen

Samenvatting

De therapie bij glaucoom is vaak veelzijdig en verwarrend. In eerste instantie dient het soort glaucoom te worden vastgesteld, daarnaast zijn er verschillende farmacologische middelen in gebruik, elk met een eigen aangrijpingspunt. Ze bezitten echter alle één gemeenschappelijk kenmerk, namélijk verlaging van de verhoogde intra-oculaire druk. Dit effect kan op verschillende manieren plaatsvinden: via een verbetering van de kamerwaterafvloed en/of via een vermindering van de kamerwaterproduktie. Het bereikte effect wordt langs een directe en/of een indirecte (centrale) weg tot stand gebracht. De keuze van de middelen zal eveneens afhangen van de te verwachten nadelen, zoals beïnvloeding van de pupilgrootte en het accommodatievermogen en eventueel andere systemisch optredende bijwerkingen.

Het huidige assortiment van o.a. pilocarpine, carbachol, adrenaline, guanethidine en acetazolamide is in de laatste jaren uitgebreid met o.a. clonidine,thc en timolol. De toekomst moet ons echter leren of vooral dit laatste middel de plaats van het tot nu toe meest gebruikte farmacon, namelijk het pilocarpine, zal gaan innemen. Ook is het niet ondenkbaar dat de bestaande middelen dusdanig farmaceutisch worden gemodificeerd, zoals o.a. bij Ocusert® is gebeurd, dat de aanwezige nadelen grotendeels kunnen worden geëlimineerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Abel, R., enI. H. Leopold (1980) In:Drug Treatment, 2nd edition (Avery, G. S., Ed.) Adis Press, Sydney, hoofdstuk xi.Google Scholar
 2. Barkhoff, E. R. (1969)Klin. Mbl. Augenlieilk. 155, 358–370.Google Scholar
 3. Becker, B. (1956)Am. J. Ophthalmol. 41, 522–529.Google Scholar
 4. Blumenthal, M., S. Yankelev enS. Dikstein (1976)Ophthalmol. Res. 8, 259–261.Google Scholar
 5. Boger, W. P. (1979)Drugs 18, 25–32.Google Scholar
 6. Botermans, C. H. G. (1976)TGO Med. Mag. december, 9–11;Ibidem (1977) april, 10–16.Google Scholar
 7. Brenkman, R. F. (1978)Brit. J. Ophthalmol. 62, 287–291.Google Scholar
 8. Bron, A. J.(1969)Brit. J. Ophthalmol. 53, 37–45.Google Scholar
 9. Büning, K. (1949)Klin. Mbl. Augenheilk. 115, 534–538.Google Scholar
 10. Campell, D. A., M. Jones, N. E. A. Renner enE. L. Tonks (1957)Brit. J. Ophthalmol. 41, 746–758.Google Scholar
 11. Dake, C. L. (1967)Glaucoma simplex. Van Gorcum, Assen.Google Scholar
 12. Duke-Elder, S., E. S. Perkins enM. E. Langham (1956)Arch. Soc. oftal. hisp-amer. 16, 259–274.Google Scholar
 13. Durkee, D. P., enB. G. Bryant (1978)Am. J. Hosp. Pharm. 35, 682–690.Google Scholar
 14. Edelhauser, E. M. (1971)Klin. Mbl. Augenheilk. 158, 514–517.Google Scholar
 15. Editorial (1977)Lancet II, 437–438.Google Scholar
 16. Ellis, P. P., enM. Esterdahl (1967)Arch. Ophthalmol. 77, 598–603.Google Scholar
 17. Fechner, P. H. (1969)Klin. Mbl. Augenheilk. 154, 19–31.Google Scholar
 18. Geneesmiddelen Bulletin (1976)10, 55–62.Google Scholar
 19. Green, K., K. Kim enK. Bowman (1976) In:The Therapeutic Potential of Marihuana (Cohen, S., enR. C. Stillman, Eds.) Plenum Publ. Corp., New York.Google Scholar
 20. Harris, L. S., M. A. Galin enR. Lerner (1970)Ann. Ophthalmol. 2, 253–257.Google Scholar
 21. Heilmann, K. (1977) In:Therapeutische Systeme. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.Google Scholar
 22. Heppler, R. S., enI. R. Frank (1971)J. Am. Med. Assoc. 217, 1392Google Scholar
 23. Innemee, H. C. (1979)De farmacologische beïnvloeding van de intraoculaire druk via het centrale zenuwstelsel. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 24. Knapp, E. (1968)Klin. Mbl. Augenheilk. 152, 391–395.Google Scholar
 25. Kull, J. (1942)Ophthalmologica 104, 23–31.Google Scholar
 26. Kutschera, E. (1961)Klin. Mbl. Augenheilk. 139, 234–241.Google Scholar
 27. Leopold, I. H., enA. F. Cleveland (1953)Am. J. Ophthalmol. 36, 226–231.Google Scholar
 28. Leopold, I. H., enP. L. Carmicheal (1956)Trans. Am. Acad. Ophthalmol. Otolaryngol. 60, 210–214.Google Scholar
 29. Leydhecker, W. (1973) In:Glaukom: Ein Handbuch, 2e druk. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.Google Scholar
 30. Leydhecker, W., enE. Helfrich (1955)Klin. Mbl. Augenheilk. 126, 323–327.Google Scholar
 31. Linn, M. T., enL. H. Jones (1958)Am. J. Ophthalmol. 65, 576.Google Scholar
 32. Merthe, H. J., enK. Heilmann (1974)Clonidin in der Augenheilkunde, Bücherei des Augenartztes, Heft 63. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.Google Scholar
 33. Meythaler, H., enW. Ruppert (1971)Albrecht von Graefe's Arch. Ophthalmol. 181, 234–245.Google Scholar
 34. Vraag en antwoord (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 257.Google Scholar
 35. O'grady, R. B. (1972)Postgrad. Med. 51, 69–72.Google Scholar
 36. Phillips, C. I., G. Howitt enD. J. Rowlands (1967)Brit. J. Ophthalmol. 62, 287–291.Google Scholar
 37. Riegel, D., enW. Leydhecker (1967)Klin. Mbl. Augenheilk. 151, 882–885.Google Scholar
 38. Romano, J. H. (1970)Brit. J. Ophthalmol. 54, 510.Google Scholar
 39. Rüger, K. (1970)Klin. Mbl. Augenheilk. 157, 825–827.Google Scholar
 40. Schappert-Kimmuser, J. (1959)De blindheidsoorzaken in Nederland. Proefschrift, Universiteit Utrecht. Van Gorcum, Assen.Google Scholar
 41. Stepanik, J. (1961)Klin. Mbl. Augenheilk. 139, 174–179;Ibidem (1965)146, 376–382.Google Scholar
 42. Stepanik, J. (1963)Wien. Klin. Wochschr. 75, 403–405.Google Scholar
 43. Stone, W. C. (1950)Arch. Ophthalmol. 43, 36–42.Google Scholar
 44. Sugar, H. S. (1957) In:The Glaucomas, 2e druk, Hoeber, New York, 237–238.Google Scholar
 45. Swan, K. C. (1953)Trans Can. Ophthalmol. Soc. 5, 34–50.Google Scholar
 46. Thiel, R. (1955)Proc. XVII Int. Congr. Ophthal. Montreal-NY 1954-11, 722–792.Google Scholar
 47. Virno, M., G. P. Cantore, C. Bietti enM. C. Bucci (1963)Am. J. Ophthalmol. 55, 1133–1143.Google Scholar
 48. Virno, M., J. Pecori Giraldi, M. C. Bucci enG. P. Cantore (1965)Boll. Oculist. 44, 542–550.Google Scholar
 49. Virno, M., J. Pecori Giraldi, A. Missiroli enP. Pivetti Pezzi (1970)Boll. Oculist. 49, 353–365.Google Scholar
 50. Weekers, R., P. Demailly enJ. Collignon-Brach (1968)Arch. Ophthalmol. 28, 399–404.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • A. C. van Loenen
  • 1
 • O. P. van Bijsterveld
  • 2
 1. 1.Ziekenhuisapotheek Bennekom/EdeGA Bennekom
 2. 2.Koninklijk Nederlands Gasthuis voor OoglijdersJE Utrecht

Personalised recommendations