Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1207–1214 | Cite as

Niet-reguliere behandelingsmiddelen: de leveranciers en hun produkten

 • J. S. Meulenhoff
 • A. J. Kelder
 • L. A. P. De Kind
 • J. M. A. Sitsen
 • J. J. Vink-Stephan
Article
 • 18 Downloads

Samenvatting

Een onderzoek werd ingesteld naar therapeutische en farmaceutische aspecten van niet-reguliere behandelingsmiddelen en hun leveranciers. De gegevens van zeventien leveranciers werden samengevat in tabel II en III en besproken, mede in het licht van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. Geconcludeerd wordt dat de apotheker, wil hij genoemde middelen afleveren, zich zorgvuldig moet informeren bij de leverancier. In vijf punten worden eisen, die de Overheid aan dit soort middelen zou moeten stellen, samengevat.

Abstract

Therapeutic and pharmaceutical aspects of so-called non-regular medical treatment (anthroposophy, homoeopathy, phytotherapy etc.) were investigated by means of an inquiry directed to the suppliers of non-regular drugs. Data of 17 respondents are condensed into two tables and discussed in the light of the Medicines Supply Act. It is concluded that the pharmacist has to inform himself carefully about the non-regular preparations before he decides to supply them to the patient. It is concluded that the Drug Authorities should enforce five requirements regarding these preparations.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. S. Meulenhoff
 • A. J. Kelder
 • L. A. P. De Kind
 • J. M. A. Sitsen
 • J. J. Vink-Stephan

There are no affiliations available

Personalised recommendations