Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1157–1162 | Cite as

Ten geleide

Alternatieve Geneeswijzen
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Carson Dick, W., R. Gibson, G. I. L. Gray enW. W. Buchanan (1979)Brit. J. Clin. Pharmacol. 7, 530.Google Scholar
 2. Documentatieen Informatiedienst knmp (1979)Pharm. Weekblad 114, 99–101;Ibidem (1980)115, 621.Google Scholar
 3. Dunning, A. J., enP. A. Van Zwieten (1979)De farmacotherapeutische gids, deel 11, sectie B5: Alternatieve Geneeswijzen.Google Scholar
 4. Dijk, P. Van (1979)Geneeswijzen in Nederland. Ankh-Hermes bv, Deventer.Google Scholar
 5. Farmaceutisch Tijdschrift voor België (1979)6.Google Scholar
 6. Gibson, R. G., S. L. M. Gibson, A. D. Macneill, G. H. Gray, W. Carson Dick enW. W. Buchanan (1978)Brit. J. Clin. Pharmacol. 6, 391–395.Google Scholar
 7. Hausen, B. M. (1980)Der Hautarzt 31, 10–17.Google Scholar
 8. Huston, G. (1979)Brit. J. Clin. Pharmacol. 7, 529–530.Google Scholar
 9. Interim-advies (1978) Commissie Alternatieve Geneeswijzen:Acupunctuur. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage.Google Scholar
 10. Leading Article (1980)Brit. Med. J. 1–2.Google Scholar
 11. Leemhuis, M. P., enA. C. Quarles Van Ufford (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 1119.Google Scholar
 12. Prins, M. E. F., enJ. H. Mulder (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1141–1144.Google Scholar
 13. Regelson, W. (1980)J. Am. Med. Assoc. 243, 337–339.Google Scholar
 14. Relman, A. S. (1979)New Engl. J. Med. 300, 312–313.Google Scholar
 15. Verbrugh, H. S. (1979) In:Het Medisch Jaar 1979. Alternatieve Geneeswijzen: een poging tot systematische ordening. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.Google Scholar
 16. Zwieten, P. A. Van (1973)Pharm. Weekblad 108, 138–140.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Personalised recommendations