Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1147–1150 | Cite as

Trimethoprim

Overzichtsreferaat
 • A. C. Van Loenen
Referaten

Conclusie

Het trimethoprim blijkt een vergeten middel te zijn met vele voordelen, dat zonder meer een plaats verdient in plaats van de tot nu toe gebruikte combinatiepreparaten. Andere landen zoals Finland en Groot-Brittannië zijn ons voorgegaan. Men kan zich afvragen (Editorial 1980) hoe het mogelijk is dat bij introductie van het co-trimoxazole en later van de andere combinaties er niet of nauwelijks is gekeken naar het afzonderlijke effect van trimethoprim. Is het daarnaast noodzakelijk combinatiepreparaten, ⫳arvan de noodzaak om deze in vaste doses te gebruiken onduidelijk is, te honoreren met één generieke naam?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brumfitt, W., enJ. M. T. Hamilton-Miller (1979)Infection 7, suppl. 4, 388–393.Google Scholar
 2. Bushby, S. R. M. (1969)Postgrad. Med. J. 45, suppl. (Nov), 10–18.Google Scholar
 3. Drug Therap. Bull. (1979a)17, 66–68;Ibidem (1979b), 97–99.Google Scholar
 4. Editorial (1980)Lancet I, 519–520.Google Scholar
 5. Hoppu, K., S. Partanen enE. Koskela (1980)Lancet I, 778.Google Scholar
 6. Huovinen, P., enP. Toivanen (1980)Brit. Med. J. I, 72–74.Google Scholar
 7. Pearson, N. J., K. J. Towner, H. McSherry, W. R. Cattell enF. O'grady (1979)Lancet II, 1205–1208.Google Scholar
 8. Reeves, D. S., A. J. Bint enD. W. Bullock (1978)Brit. Med. J. II, 410–413.Google Scholar
 9. Reeves, D. S., enP. J. Wilkinson (1979)Infection 7, suppl. 4, 330–341.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • A. C. Van Loenen

There are no affiliations available

Personalised recommendations