Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1017–1020 | Cite as

Biologische beschikbaarheid van orale amoxicillinepreparaten

 • H. Mattie
 • J. W. Bins
 • J. Hermans
OOrspronkelijke Artikelen

Samenvatting

Bij gezonde vrijwilligers werd de resorptie van amoxicilline bepaald na orale toediening van verschillende capsules en suspensies van twee handelspreparaten. De resorptie uit suspensie is sneller en vollediger dan uit capsules. Tussen vrijwilligers bestaat een grote variatie in resorptie.

Bioavailabilily of oral amoxicillin preparations

Abstract

Absorption of amoxicillin was measured in healthy volunteers after oral administration of various capsules and suspensions of two brands. Absorption from suspension is faster and more complete than from capsules. There is a large variation in absorption between volunteers.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brogden, R. N., T. M. Speight enG. S. Avery (1975)Drugs 9, 88.Google Scholar
 2. Kunst, M. W., enH. Mattie (1975)Antimicrobial. Agents Chemother. 8, 11.Google Scholar
 3. Loo, J. C. K., enS. Riegelman (1968)J. Pharm. Sci. 57, 918.Google Scholar
 4. Mattie, H., W. R. O. Goslings enE. L. Noach (1973)J. Infect. Diseases 128, 170.Google Scholar
 5. Welling, P. G., H. Huang, P. A. Koch, W. A. Craig enP. O. Madsen (1977)J. Pharm. Sci. 66, 549.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • H. Mattie
  • 1
 • J. W. Bins
  • 2
 • J. Hermans
  • 3
 1. 1.Afdeling Klinische FarmacologieFarmacologie, Academisch ZiekenhuisLeiden
 2. 2.Arts, Concern Stafafdeling Medische AangelegenhedenGist-Brocades nvDelft
 3. 3.Vakgroep Medische Statistiek en Informatieverwerking,Medische FaculteitRijksuniversiteit LeidenNetherlands

Personalised recommendations