Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 993–1000 | Cite as

Tabletteren en tabletten

 • C. F. Lerk
Voordrachten
 • 21 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Blaey, C. J. De (1972) Dissertatie, Leiden.Google Scholar
 2. Heckel, R. W. (1961)Trans. Met. Soc. AIME 221, 671; 1001.Google Scholar
 3. Hersey, J. A., enJ. E. Rees (1971)Nature (London), Phys. Sci. 230, 96.Google Scholar
 4. Polderman, J., C. J. De Blaey enD. R. Braakman (1968) Verzameling voordrachten 7e Colloquium over Industriële Farmacie, Gent.Google Scholar
 5. Polderman, J., C. J. De Blaey, D. R. Braakman enH. Burger (1969)Pharm. Weekblad 104, 575.Google Scholar
 6. Warns, D., enJ. Polderman (1963)Pharm. Weekblad 98, 1205.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • C. F. Lerk
  • 1
 1. 1.Rijksuniversiteit Groningenaw Groningen

Personalised recommendations