Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 885–893 | Cite as

Bij het verschijnen van de 4e druk van het ‘FNA - uitgave voor arisen’

 • Y. Boer
 • H. L. M. Cox
 • P. A. G. M. De Smet
Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Ariëns, E. J., enA. M. Simonis (1979)Geneesmiddelenleer 111, Scholingen Nascholing. Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij, Leiden.Google Scholar
 2. Boer, Y. (1978)Pharm. Weekblad 113, 642–648.Google Scholar
 3. Cox, H. L. M., enE. W. Wuis (1979)Pharm. Weekblad 114, 1355–1367.Google Scholar
 4. Drug en Therapeutics Bulletin (1980)18, 9–11.Google Scholar
 5. Informatorium Medicamentorum (1980) Documentatieen InformatiedienstKnmp, 's-Gravenhage.Google Scholar
 6. Jong, C. A. J. De (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 269–272.Google Scholar
 7. Kern, J. W., enA. G. Lipman (1977)Drug Intell. Clinical Pharm. 11, 144–153.Google Scholar
 8. Materia Medica Selecta (1978) 2e Ed., Elsevier, Amsterdam.Google Scholar
 9. Schobben, A. F. A. M. (1979) Dissertatie, Nijmegen.Google Scholar
 10. Uges, D. R. A. (1977)Pharm. Weekblad 112, 1253–1266.Google Scholar
 11. Uges, D. R. A. (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 663–664.Google Scholar
 12. Vollaard, E. J. (1979)Pharm. Weekblad 114, 755–759.Google Scholar
 13. Wyatt, R., e.a. (1978)J. Pediat. 92, 125–130, refer. inCan. Pharm. J. (1978)111, 111.Google Scholar
 14. Zaske, D. E., K. W. Miller, E. L. Strem, S. Austrian enP. B. Johnson (1977)J. Am. Med. Assoc. 237, 1453–1455.Google Scholar
 15. Zuidema, J. (1978) Dissertatie, Amsterdam.Google Scholar
 16. Zuidema, J., enF. W. H. M. Merkus (1979)Current Medical Research and Opinion 6, suppl. 6, 14–25.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • Y. Boer
  • 1
 • H. L. M. Cox
  • 2
 • P. A. G. M. De Smet
 1. 1.Laboratorium der Nederlandse ApothekersHolland
 2. 2.Documentatie- en Informatiedienst KNMPHolland

Personalised recommendations