Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 810–812 | Cite as

Het nut en de zin van voorlichting door de apotheker aan de arts

  • L. A. P. De Kind
Commentaar
  • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Dolmans, J. M. E. V., H. J. De Bruin enF. A. Nelemans (1977)Pharm. Weekblad 112, 960.Google Scholar
  2. Eindrapport van de Commissie 2000 (1979)De apotheker, nu en straks. Google Scholar
  3. Hulten, R. Van (1978) Ontstaan en functioneren van formularia in de eerste-lijns gezondheidszorg.Google Scholar
  4. Nelemans, F. A. (1976)Pharm. Weekblad III, 321.Google Scholar
  5. Nieuwenhuis, J. L. M. (1976)Pharm. Weekblad III, 273, 1001;Ibidem (1977)112, 1065;Ibidem (1978)113, 1073;Ibidem (1979)114, 1125.Google Scholar
  6. Winters, J. H. M. (1975)Pharm. Weekblad 110, 1045Google Scholar
  7. Winters, J. (1977)Pharm. Weekblad 112, 397.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • L. A. P. De Kind

There are no affiliations available

Personalised recommendations