Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 689–695 | Cite as

Atomaire absorptiespectrometrie

  • L. de Galan
  • J. P. J. van Dalen
Overzichts Artikelen
  • 20 Downloads

Conclusie

De atomaire absorptiespectrometrie biedt voor de farmaceutische Sporenanalyse uitstekende mogelijkheden. In vergelijking met andere analysemethoden zijn vooral de grote gevoeligheid en specificiteit voordelig, terwijl storingen in het algemeen gering en makkelijk te verhelpen zijn. De methode is niet goedkoop, maar kan een groot monsteraanbod verwerken, mede als gevolg van vergaande automatisering.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • L. de Galan
    • 1
  • J. P. J. van Dalen
    • 1
  1. 1.Laboratorium voor Analytische ScheikundeTechnische Hogeschool DelftDelft

Personalised recommendations