Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 585–586 | Cite as

Resorptiesnelheid en biologische beschikbaarheid van paracetamolzetpillen bereid met handelskwaliteiten paracetamol van verschillende deeltjesgrootte in een lipofiele basis

 • F. Moolenaar
 • H. L. M. Cox
Laboratoriummededelingen

Literatuur

 1. Moolenaar, F., A. J. M. Schoonen, A. Everts enT. Huizinga (1979)Pharm. Weekblad Sci. Ed. 1, 89–94.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • F. Moolenaar
  • 1
 • H. L. M. Cox
  • 2
 1. 1.Laboratorium voor Farmacologie en FarmacotherapieAW Groningen
 2. 2.Laboratorium Nederlandse ApothekersGL 's-Gravenhage

Personalised recommendations