Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 349–357 | Cite as

Vaginale toedieningsvormen bij vaginitis

 • L. A. P. De Kind
 • J. J. Vink-Stephan
Overzichtsartikelen

Samenvatting

Voor de meest voorkomende oorzaken van fluor vaginalis bestaan op dit moment selectieve geneesmiddelen. Toch wordt in de praktijk nog steeds gebruik gemaakt van vaginale preparaten met een zeer breed spectrum bijv. Gyno-Sterosan® (chloorquinaldol), Neo-Vagipurin® (bevat acetarsol en fenylkwiknitraat), Trikolpon® (bevat carbarson, sulfanilamide en boorzuur). De fabrikant vermeldt dat deze middelen effectief zijn tegenTrichomonas vaginalis, Candida albicans en allerlei pathogene bacteriën. VolgensLoendersloot (1979) is — nog afgezien van de vraag of het wenselijk is geneesmiddelen te gebruiken die kwik, arseen of sulfonamide voor lokale toepassing bevatten — het resultaat van de behandeling van fluor vaginalis met dit soort omnipotente preparaten slecht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Avery, S. (1976)Drug Treatment. Adis Press, Sydney, 377, 883.Google Scholar
 2. Bogchelman, D. T. I. e.a. (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1072.Google Scholar
 3. Boer, Y. (1973)Pharm. Weekblad 108, 109.Google Scholar
 4. Donkers, B., enP. D. W. Lamping (1979)Tijdschrift voor geneesmiddelenonderzoek, 448.Google Scholar
 5. Duchene, D., enA. Dijane (1970)Ann. Pharm. Franc. 28, 183.Google Scholar
 6. Geneesmiddelen Bulletin 10 (1976) nr. 8, 9: Farmaca bij vaginitis.Google Scholar
 7. Hwang, S. e.a. (1976)J. Pharm. Sci. 65, 1574; (1977)J. Pharm. Sci. 66, 781.Google Scholar
 8. Kloosterman, G. J. e.a. (1973)De voortplanting van de mens. Centen, Bussum, 881.Google Scholar
 9. Knorr, G. (1950)Deut. Med. Wochschr. 85, 1804.Google Scholar
 10. Loendersloot, E. W. (1979)Tijdschrift voor geneesmiddelenonderzoek, 513.Google Scholar
 11. Meuwissen, J. H. J. M. (1978)Ned. Tijdschr. Geneesk. 27, 997.Google Scholar
 12. Oriel, J. D. (1976)Prescribers Journal 16, 108.Google Scholar
 13. Owada, E. e.a. (1977)J. Pharm. Sci. 66, 216.Google Scholar
 14. Nederlandse Farmacopee, Ed. VIII, Deel 1 (1978) 366.Google Scholar
 15. Pheifer, T. A. e.a. (1978)New Engl. J. Med. 26, 1429; gerefereerd inNed. Tijdschr. Geneesk. 15 (1979) 642.Google Scholar
 16. Polderman, J. (1976a)Pharm. Weekblad III, 590; (1976b)Ibidem, 426.Google Scholar
 17. Rhemrev, P. E. R. (1979)The use of betadine microbicides in the treatment of nonspecific vaginitis. St. Elisabeth's of Groote Gasthuis, Haarlem.Google Scholar
 18. Rigg, L. A. e.a. (1978)Med. Intelligence 298, 195.Google Scholar
 19. Ritschell, W. A. (1973)Angewandte Biopharmazie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft MbH, Stuttgart, 488.Google Scholar
 20. Roest, F. (1974) Intermedicus Gist-Brocades:Fluor vaginalis in de huispraktijk. Google Scholar
 21. Sucker, H., e.a. (1978)Pharmazeutische Technologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 509.Google Scholar
 22. Wallenburg, H. C. S., enJ. Wladimiroff (1976)Tijdschrift voor geneesmiddelenonderzoek 38, 122.Google Scholar
 23. Yotsuanagi, T. e.a. (1975)J. Pharm. Sci. 64, 71.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • L. A. P. De Kind
  • 1
 • J. J. Vink-Stephan
  • 1
 1. 1.Apotheek de KindAT Nieuw-Vennep

Personalised recommendations