Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 181–185 | Cite as

Enige aspecten van protocollering bij de bereiding van parenteralia

 • E. W. De Flines
Parenteralia
 • 20 Downloads

Samenvatting

Puntsgewijs worden enige facetten van de protocollering behorende bij de bereiding van parenteralia in de ziekenhuisapotheek besproken. Richtlijnen voor Good Manufacturing Practice (gmp), zoals ook in de achtste uitgave van deNederlandse Farmacopee vermeld, eisen nauwgezette protocollering van het produktieproces. Achtereenvolgens komt de protocollering van de belangrijkste onderdelen van de produktie aan de orde: weging van grondstoffen, het bereidingsformulier, bepaling van het borrelpunt van membraanfilters, de procescontrole van het autoclaveringsproces, periodieke controle van de autoclaaf, microbiologische controles, de quarantaine en instructies voor het personeel.

Some aspects of compiling production records for parenterals

Abstract

The compilation of production records for the manufacturing of parenterals in hospital pharmacy is briefly discussed. Rules for Good Manufacturing Practice (gmp) require the compilation of detailed production records. The following aspects are discussed in detail: weighing of raw material, production record, bubblepoint test, control of the sterilisation process, monthly testprocedures for autoclaves, tests for microbiological contamination, quarantine, instruction for the personnel.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Nederlandse Farmacopee, achtste uitgave, deel 1 (1978), 2 en aanvulling 1978, 4.Google Scholar
 2. Guide to Good Manufacturing Practice (1977), Dept. of Health and Social Security, London.Google Scholar
 3. Good practices in the manufacture and quality control of drugs (1975),WHO Techn. Dept. Series 567. Google Scholar
 4. Tjoeng, M. M., enE. W. de Flines (1979)Pharm. Weekblad 114, 604–607.Google Scholar
 5. Frieben, W. R., R. A. Kreiger, D. L. Juberg enR. M. Enzinger (1978)J. Parent. Drug Assoc. 32, 249–257.Google Scholar
 6. Mijers, R, B. (1978)J. Parent. Drug Assoc. 32, 216–225.Google Scholar
 7. Wallhäuszer, K. H. (1978)Sterilisation, Desinfektion, Konservierung, 2 auflage, 213–215. George Thieme Verlag, Stuttgart.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • E. W. De Flines
  • 1
 1. 1.Apotheek Haagse Ziekenhuizen's-Gravenhage

Personalised recommendations