Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 165–170 | Cite as

Pyrogenen en hun verwijdering

 • G. Voorhorst
Parenteralia
 • 62 Downloads

Samenvatting

Terminologie, herkomst, fysisch-chemische eigenschappen en het biologisch effect van pyrogenen worden in het kort beschreven, als achtergrondinformatie voor de bereiding van parenteralia. De aanwezigheid van pyrogenen in parenteralia wordt teniet gedaan door verwijdering van pyrogenen en verhinderd door vorming van pyrogenen tegen te gaan. Pyrogeenverwijdering door destillatie, omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, dieptefiltratie met asbest, dieptefiltratie zonder asbest en moleculaire filtratie wordt beschreven. De vorming van pyrogenen is tegen te gaan door besmetting met micro-organismen te beperken. Een richtlijn voor een aanvaardbaar niveau wordt gegeven.

Pyrogens and their removal

Abstract

A brief consideration of the terminology, sources, physicochemical properties and the biological effect of pyrogens is given, as background information for the manufacture ofiv fluids. The removal of pyrogens and the limitation of pyrogen production overcome the presence of pyrogens iniv fluids. Destination, reverse osmosis, ion exchange, depth filtration with asbestos, depth filtration without asbestos and molecular filtration are described as methods for the removal of pyrogens. Pyrogen production can be opposed by limiting microbial contamination. A directive for an acceptable level is given.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Favero e.a. (1971)Science 173, 836.Google Scholar
 2. Frith e.a. (1976)Bull. Parenteral Drug Assoc., 118–128.Google Scholar
 3. Good enLane (1977)Bull. Parenteral Drug Assoc., 116–120.Google Scholar
 4. International symposium on pyrogens (1975), London, Pharmaceutical Society of Great Britain.Google Scholar
 5. Juberg e.a. (1977)Bull. Parenteral Drug Assoc., 70–77.Google Scholar
 6. Koppensteiner e.a. (1976)Pharm. Ind. 38, 827–831.Google Scholar
 7. Kunz (1973)Bull. Parenteral Drug Assoc., 266–278.Google Scholar
 8. Marcus (1964)Bull. Parenteral Drug Assoc., 17–24.Google Scholar
 9. Palmer (1968a)M and B pharm Bull. 14–16, 24.Google Scholar
 10. Palmer (1968b)ibidem. 26–29.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • G. Voorhorst
  • 1
 1. 1.Apotheek St. Franciscus GasthuisRotterdam

Personalised recommendations