Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De officiëele loonstatistiek en hare uitkomsten

 • 17 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Alleen de steenhouwers verdienden door overwerk, toeslagen enz. 4 cts. per uur meer.

 2. 1)

  Hieronder 3 en 1 gemeenten, waar de arbeidsduur in 1902 wel onbekend was, doch resp. in 1903 en 1907 nog langer dan 11 uur.

 3. 1)

  Zie het Kon. besluit van 20 December 1912, Stbl. 437 en de daarmede verband houdende ministerieele circulaire en de „Nadere Voorschriften” van 16 Jan. 1913, in Afl. 1, 1913, van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 4. 1)

  Enschede, Almelo, Hengelo, Borne, Delden, Goor, Hellendoorn, Oldenzaal, Ootmarsum, Vriezenveen en Wierden.

 5. 2)

  Winterswijk, Aalten, Eibergen, Groenlo, Haaksbergen, Haarlo en Neede.

 6. 1)

  Voor 1907 zijn de cijfers niet vermeld.

Download references

Additional information

Bijgewerkt tot September 1913.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van Dam van Isselt, E.W. De officiëele loonstatistiek en hare uitkomsten. De Economist 62, 541–562 (1913). https://doi.org/10.1007/BF02208533

Download citation