Advertisement

De Economist

, Volume 99, Issue 1, pp 672–683 | Cite as

De toekomstige Nederlandse landbouwpolitiek

 • J. H. van Stuyvenberg
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 2).
  Men vgl. voor een uiteenzetting over de voor- en nadelen van beide stelsels van productietoeslagen voorts: J. Horring, „De toekomstige landbouwpolitiek, mede in verband met de Benelux”, inleiding voor de Alg. Verg. van de F.N.Z., 8 September 1948.Google Scholar
 2. 3).
  J. Lerner, „The economics of control”, New-York 1944.Google Scholar
 3. 4).
  H. J. Frietema, „Het vraagstuk van de Europese economische integratie en de landbouw”, oratie Rotterdam, November 1950.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1953

Authors and Affiliations

 • J. H. van Stuyvenberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations