Advertisement

De Economist

, Volume 85, Issue 1, pp 812–832 | Cite as

Boekbespreking

 • C. A. Verrijn Stuart
 • H. L. Swart
 • W. J. L. van Es
 • J. M. E. M. A. Zonnenberg
 • A. M. D. J.
 • Holwerda
 • H. van Baren
Article
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 4).
  Reeds vroeger heeft Röpke dit uitgebreid ontwikkeld, nl. in een artikel getiteld, Tipo Aureo e Politica della Congiuntura, in de Rivista Internazionale di Scienze Sociale, 1935, blz. 746.Google Scholar
 2. 5).
  Overbodige namen zooals die van den Spann-epigoon Heinrich, in Krise und Konjunktur aangehaald, zijn hier gelukkig verdwenen. Daarentegen moet melding gemaakt worden van Röpke's interessante vondst van de eerste publicatie van N. Johannsen, Depressions-Perioden und ihre ein-heitliche Ursache, die onder het pseudoniem van J. J. O. Lahn in 1903 in Brooklyn verscheen.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1936

Authors and Affiliations

 • C. A. Verrijn Stuart
 • H. L. Swart
 • W. J. L. van Es
 • J. M. E. M. A. Zonnenberg
 • A. M. D. J.
 • Holwerda
 • H. van Baren

There are no affiliations available

Personalised recommendations