Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1406–1408 | Cite as

Een recept met gezegende distel uit Sint-Truiden anno 1456

 • L. J. Vandewiele
Article
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Berg. W.S. Van (1917)Eene Middelnederlandsche vertaling van het Antidotarium Nicolai. E.J. Brill, Leiden.Google Scholar
 2. Buntinx, J., enM. Gysseling (1965)Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280–1344). Tongeren, 145; 269.Google Scholar
 3. Daems, W.F. (1967)Boec van medicinen in dietsche. E.J. Bril, Leiden.Google Scholar
 4. Dequeker, R. (1949)Pharmacognostisch Commentaar op de Belgische Pharmacopee IV. Leuven.Google Scholar
 5. Dodonaeus, R. (1618)Cruydt-Boeck Van Raphelingen, Leiden, 1154.Google Scholar
 6. Leersum, E.C. van (1912)De ‘Cyrurgie’ van Meester Jan Yperman. Leiden;Ibidem (1928)Het ‘Boeck van surgien’ van Meester Thomaes Scellinck van Thienen. Sijthoff, Amsterdam, 110b.Google Scholar
 7. Louis, A. (1977)Geschiedenis van de Plantkunde. E. Story-Scientia, Gent, 321; 323.Google Scholar
 8. Matthioli, P.A. (1565)Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia. Venetië, 658.Google Scholar
 9. Schipperges, H. (1957)Hildegard von Bingen Heilkunde. Salzburg.Google Scholar
 10. Tschirch, A. (1910)Handbuch der Pharmakognosie, Erster Band, Zweite Abteilung. Tanchnitz, Leipzig, 620; 669.Google Scholar
 11. Vandewiele, L.J. (1965)De ‘Liber magistri avicenne’ en de ‘Herbarijs’. Mededeling Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Brussel;Ibidem (1970)Een Middelnederlandsche versie van de Circa instans van Plataerius. Oudenaarde.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • L. J. Vandewiele
  • 1
 1. 1.DestelbergenBelgië

Personalised recommendations