Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1401–1406 | Cite as

Nederlandse apothekers en het acceptatieproces van Lavoisiers nieuwe scheikunde

 • H. A. M. Snelders
Article
 • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Eraadpleegde Literatuur

 1. Barneveld, W. Van (1791)Algemeen Magazyn, van Wetenschap, Konst en smaak 5, 863–932.Google Scholar
 2. Daems, W.F. (1935)Pharm. Weekblad 72, 1078–1101.Google Scholar
 3. Ganzinger, K. (1974)Sudhoff's Arch. Gesch. Med. Naturw. 58, 303–311;Ibidem (1980)Beiträge zur Geschichte der Pharmazie 31, 33–37.Google Scholar
 4. Haver Droeze, J.J. (1921)Het collegium medicum amstelaedamense 1637–1798. De Erven F. Bohn, Haarlem.Google Scholar
 5. Horn Van Den Bos, H.P.M. Van Der (1914)Chemisch Weekblad 11, 7–26.Google Scholar
 6. Kasteleyn, P.J. (1793)Chemische en Physische Oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde in 't algemeen, ter bevordering van industrie en oeconomiekunde en ten nutte der apothekers, fabrikanten en trafikanten in 't byzonder. Honkoop en van Tiffelen, Leyden, 1, 471–472.Google Scholar
 7. Méthode de nomenclature chimique (1787) Proposée par MM. de Morveau, Lavoisier, Bertholet et de Fourcroy. Cuchet, Libraire, Parijs.Google Scholar
 8. Scheikundige Bibliotheek (1798) M. Roelofswaert. Delft, 11, 95–111.Google Scholar
 9. Snelders, H.A.M. (1971)Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw. Nr. 11–12, 52–73;Ibidem (1978)Tijdschrift voor Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 1, 59–67;Ibidem (1979)Ambix 26, 116–133;Ibidem (1980a)Intermediair 16, no. 23, 39–47;Ibidem (1980b)Janus 67, 101–123;Ibidem (1980c)Jaarboek Oud-Utrecht, 128–148;Ibidem (198od)Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen. Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw. Rodopi, Amsterdam.Google Scholar
 10. Werkhoven, P. Van (1798)Nieuwe Chemische en Physische Oefeningen. G.T. van Paddenburg en Zoon, Utrecht, 97–100.Google Scholar
 11. Wittop Koning, D.A. (1959)Les relations pharmacologiques entre la France et les Pays-Bas. Palais de la Découverte, Parijs;Ibidem (1963)Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 21, 119–123.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • H. A. M. Snelders
  • 1
 1. 1.TH Bilthoven

Personalised recommendations