Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1224–1226 | Cite as

Ingezonden

 • Y. G. van der Meer
 • A. C. van Loenen
 • G. L. M -A. Hage-Noël
Article
 • 10 Downloads

Samenvatting

Door de enorme vooruitgang van de wetenschap en de techniek, waardoor de medische macht zowel kwalitatief als kwantitatief onverwachte mogelijkheden heeft verworven, maar waardoor ook de menselijke macht in het algemeen tot groter gruweldaden in staat is, staan wij in een nieuwe werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt dringend om een nieuwe verantwoorde medische ethiek: hoe te handelen in uitzonderlijke noodgevallen? Wat vinden de apothekers hiervan, wat is de mening van deKnmp?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde Literatuur

 1. Admiraal, P. (1981)Verantwoorde Euthanasie. Uitgave Vereniging voor Euthanasie.Google Scholar
 2. Berg, J.V.D. (1969)Medische macht en medische ethiek. Uitgeverij Nijkerk.Google Scholar
 3. Kessel, R. van, e.a. (1975)Euthanasie. Uitgeverij Bosch & Keuning, Baarn.Google Scholar
 4. Knmg (1978) Gedragsregels voor artsen.Google Scholar
 5. Heering, H. (1971)Med. Contact 26, 859.Google Scholar
 6. Heering, M., enH. Heering (1973)Med. Contact 28, 841.Google Scholar
 7. Leering, C. (1974)Med. Contact 29, 243.Google Scholar
 8. Michels, J. (1973)Metamedica 11, 547.Google Scholar
 9. Muntendam, P., e.a. (1977)Euthanasie. Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij BV, Leiden.Google Scholar
 10. Sporken, P. (1979)Ethiek en gezondheidszorg. Uitgeverij Ambo, Baarn.Google Scholar
 11. St. Vrijwillige Euthanasie Den Haag (1980)Euthanasie en zelfdoding. Discussienota.Google Scholar
 12. Tol, D. van (1977)De dood als keuze. Uitgeverij Boom, Meppel.Google Scholar
 13. Wolters, W. (1973)Metamedica 6, 431.Google Scholar
 14. Wolk, E. V.D. (Ed.) (1975)Het naderend einde. Uitgeverij Boom, Meppel/Intermediair, Amsterdam.Google Scholar
 15. ‘De Horstink’.Euthanasie in discussie, documentatiemap. Amersfoort.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • Y. G. van der Meer
 • A. C. van Loenen
 • G. L. M -A. Hage-Noël

There are no affiliations available

Personalised recommendations